Marine Harvest har en tid jobbet med å bygge sitt eget smoltanlegg på Skjervøy. Nå er planene klare. Til våren starter bygging av et topp moderne ferskvannsanlegg på Sandøra. Neste høst får Skjervøy 15 nye arbeidsplasser. Og de skal levere til selskapet anlegg i de to nordligste fylkene.

Giganten blir dermed selvforsynt.

- Får vekst

- Dette blir et toppmoderne anlegg som skal levere stor smolt av høyeste kvalitet til våre anlegg i Troms og Nordland. Denne investeringen legger til rette for fremtidig vekst i produksjonen og bidrar til at Marine Harvest kontrollerer verdikjeden selv i enda større grad, sier direktør for selskapets Region Nord, Ørjan Tveite i en pressemelding.

De har til nå brukt 15 millioner på grunnarbeidet. Total investering blir på 400 millioner.

Marine Harvest er verdens største oppdrettsselskap. De har blant annet stor aktivitet i Kvænangen, der de kjøpte opp Jøkelfjord Laks.

Det nye anlegget vil også bidra positivt for miljøet mener selskapet. Årsaken er at de nå kan produsere større smolt før den settes ut.

- Den store smolten som skal vokse opp på Sandøra vil redusere tiden fisken trenger å være i sjø. Det vil føre til at vi kan produsere på kortere tid, samtidig som vi også reduserer det samlede lusepresset i regionen, sier Tveiten.

Stor havbrukskommune

Selskapet skal snart søke etter ansatte. Ordfører Ørjan Albrigtsen er fornøyd.

- Som ordfører er jeg svært glad for at verdens største oppdrettsaktør Marine Harvest styrker sin tilstedeværelse i Skjervøy og Nord-Troms gjennom å bygge nytt settefiskanlegg på Sandøra. Dette vil bidra til å skape nye kompetansearbeidsplasser og bidra til å utvikle Nord-Troms som sjømatregion, sier Albrigtsen.

Skjervøy er allerede en betydelig havbrukskommune, med Lerøy og Arnøy Laks.