Norge og Russland enige om avtale: Dette er Barentshav-kvotene for 2018

SIGNERTE: Forhandlingslederne Ilja Sjestakov og Arne Benjaminsen signerte avtalen i Kazan i Russland torsdag. Foto: Fiskeri og næringsdepartementet

SIGNERTE: Forhandlingslederne Ilja Sjestakov og Arne Benjaminsen signerte avtalen i Kazan i Russland torsdag. Foto: Fiskeri og næringsdepartementet

DEL

Norge og Russland er enige om en fiskeriavtale i Barentshavet for 2018. Avtalen ble signert i Kazan i Russland torsdag, opplyser Nærings og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Den totale torskekvoten i Barentshavet vil i 2018 være på 775.000 og fordeles mellom Russland, Norge og øvrige land. Den norske kvota er satt til 350.159 tonn.

Men det er ikke bare torskekvotene som ble fastsatt i møtet torsdag.

«Norge og Russland har blitt enige om kvoter på torsk, hyse, lodde, blåkveite og snabeluer, samt forbedrede vilkår for gjennomføring av fiskeriforskningstokt i hverandres soner», skriver departementet.

Fiskeriminister Per Sandberg er fornøyd.

- Jeg er glad for at det også for 2018 er enighet mellom Norge og Russland om en fiskeriavtale som sikrer en bærekraftig høsting av fiskeressursene i Barentshavet, uttaler han i departementets pressemelding.

Øvrige kvoter:

  • Totalkvoten for hyse er fastsatt til 202 305 tonn for 2018, i tråd med forvaltningsregelen. Den norske hysekvoten vil med dette være på 99 230 tonn, inkludert forskningskvoten.
     
  • For første gang siden 2015 ble det besluttet å åpne for et kommersielt loddefiske i 2018. I henhold til forvaltningsregelen ble loddekvoten fastsatt til 205 000 tonn, som er den høyeste kvoten siden 2012.
     
  • Totalkvoten for blåkveite i 2018 er fastsatt til 27 000 tonn, som er en økning på 3 000 tonn fra 2017. Det er fastsatt en totalkvote for snabeluer på 32 658 tonn for 2018. Dette er en økning på 2 658 tonn fra 2017. Det er også enighet om å utarbeide forvaltningsregler for begge disse bestandene.

Artikkeltags