Fisker i Lyngen dro inn over 40 millioner

Økte overskuddet tross uforutsigbare kvoter og redusert etterspørsel.