Siden 70-tallet er antallet fabrikker redusert fra 100 til 10. Nå skal ny teknologi gi flere arbeidsplasser igjen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Røntgen, 3D-kamera og vannjet kombinert med det siste innen robotteknologi gjør at videreforedlingen av fisk kan være konkurransedyktig i Norge kontra lavkostland i Øst-Europa og Kina.