NAPP (Lofotposten): Napp Kystfiske økte inntektene fra åtte til 11 millioner kroner i 2016, ifølge regnskapet. Rederiet, som eies av Ole Martin og Tommy Arntzen, satt igjen med overskudd på 1,7 millioner kroner før skatt – som var en dobling fra året før. Kystrederiet har fem ansatte.

Mangeårig tillitsvalgt i Norges Fiskarlag, Svein Arne Arntzen, fisket for 1,2 millioner kroner i fjor i sitt partsrederi, en liten økning fra året før. Overskuddet før skatt ble 210.000 kroner. Foruten høvedsmannen er kona Wenche Arntzen og sønnen Arnold deltakere i rederiet.

Rederiet Berner Nygård AS på Vareid økte inntektene fra 7,2 til 7,5 millioner kroner i fjor. Samtidig økte kostnadene mer, slik at overskuddet før skatt ble redusert fra 769.000 til 568.000 kroner. Økte kostnader er først og fremst knyttet til lønn til de fire som jobber i rederiet.

Eieren Berner Nygård brukte overskuddet til å styrke egenkapitalen i rederiet.

Les også: Latech har økt med 16 millioner kroner på fire år

Les også: Økt omsetning ved montessoriskole