Volumet av eksporten har imidlertid gått ned med 7 prosent i samme periode, ifølge tall fra Norges sjømatråd.

Det ble eksportert laks for 16,1 milliarder kroner i første kvartal. Det er en økning på 3 prosent i volum, mens verdien økte med hele 21 prosent fra første kvartal i fjor. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks har økt fra 56,63 til 65,44 kroner per kilo i denne perioden.

– Verdiveksten for norsk sjømat fortsetter. Etter første kvartal ser vi at eksporten av laks til EU øker i verdi, til tross for en volumnedgang på 5 prosent. Eksporten av laks til Asia og USA øker med 29 prosent i volum. Dette bidrar totalt sett til volum- og verdivekst for norsk lakseeksport i første kvartal. Fersk hel torsk, klippfisk, sild og makrell bidrar også til verdiveksten for den totale sjømateksporten, sier Asbjørn Warvik Rørtveit, direktør for markedsinnsikt i Norges sjømatråd.

Sjømatrådets fiskeriutsending i Kina påpeker dessuten at en større andel av norsk lakseeksport vil gå til Kina så snart markedsadgangen for norsk laks til landet normaliseres.

Eksporten av ørret er imidlertid halvert i volum. Det har også vært nedgang for eksport av kongekrabbe, reker og fryst torsk.

LES OGSÅ: Dro opp en halv kilos torsk – verdi 22.666 kroner