Forfulgt av pengekrav - nå trekker revisor seg fra hjørnesteinsbedriften

KPMG sier fra seg Løksfjord AS.