Sandberg åpner for enda større kystfartøy

STØRRE BÅTER: På kaia i Arnøyhamn drømmer Edgar Joramo og Trygve Skreiar om gamle dager da det myldret av små fiskebåter i fjorden. Nå foreslår departementet å heve lasteromsbegrensningene og dermed øke størrelsen på kystfartøyene.

STØRRE BÅTER: På kaia i Arnøyhamn drømmer Edgar Joramo og Trygve Skreiar om gamle dager da det myldret av små fiskebåter i fjorden. Nå foreslår departementet å heve lasteromsbegrensningene og dermed øke størrelsen på kystfartøyene. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Vil øke lasteromskapasiteten.

DEL

Bare to dager etter valget foreslår fiskeriminister Per Sandberg å gjøre endringer som - hvis de blir innført - vil føre til større kystfartøy enn man har i dag.

- Vi mener endringer i lasteromsbegrensningene vil bidra til mer fleksibilitet for fartøyeierne til å rigge fiskebåtene slik de selv finner det mest hensiktsmessig, sier fiskeriminister Per Sandberg i ei pressemelding fra fiskeridepartementet.

I dag er det en større begrensning på hvor store lasterom kystfartøyene kan ha i deltakerforskriftens bestemmeler. Sandberg foreslår nå å endre deltakerforskriftens bestemmelser om en øvre grense for kystfiskefartøys lasteromsvolum på 500 kbm.

Romgrensen gjelder for rom som kan knyttes til føring av fangsten, altså rom for fangst, biprodukter, inntak av fisk, blødetank, rom for slog, ensilalasjetanker, ballasttanker, isrom, andre lasterom, redskapsrom og rom som er nødvendige til forurensingsmyndighetene.

I utgangspunktet har man stått fritt til å velge dimensjon på fartøyet ut fra disse begrensningene.

Nå vil man se om det er behov for å øke denne kapasiten ytterligere, noe som vil innebære at man kan ha større kystfartøy enn i dag. Departementet skriver i høringsbrevet at de har erfart at «enkelte aktører ønsker å delta i kystfiskeriene med fartøy med lasterom som overstiger lasteromsgrensen».

Det er to forslag som er lagt ut på høring.

Det ene forslaget er å øke lasteromsgrensen fra 500 til 600 eller 700 kbm.

Det andre forslaget er å endre definisjonen for hva som skal regnes med når man måler lasterom.

Artikkeltags