(Lofotposten)

I perioden 2011–2015 ble det bevilget ekstraordinære midler til Norges geologiske undersøkelse (NGU) i statsbudsjettet til geofysisk kartlegging av berggrunnen i Nord-Norge (MINN). I statsbudsjettet for 2016 og 2017 er disse midlene utelatt, og det er ikke gitt signaler om at de vil komme tilbake i budsjettet.

– Det er bakgrunnen til at fylkesrådet siden i fjor har gått inn med bevilgninger for å få gjort viktig kartleggingsarbeid, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV) i en pressemelding.

I år har NGU fått bevilget 1,1 millioner kroner i tilskudd til mineralleting i Nordland.

I Lofoten skal det letes etter grafitt.

– NGU innvilges et tilskudd inntil kr 400 000,- for 2017 til undersøkelser av grafitt-mineraliseringer i Lofoten og Vesterålen. Undersøkelsene vil være geologisk kartlegging, geofysiske målinger på bakken, boring og noe graving. Områdene som vil bli undersøkt ligger i Vågan, Sortland, Bø og Øksnes kommuner. Prosjektet vil kartlegge størrelse og kvalitet av kjente og nye grafitt-mineraliseringer i Lofoten og Vesterålen. Sluttprodukt vil være en prioritert liste over de antatt mest interessante grafittforekomstene i Nordland fylke og på landsbasis, heter det i pressemeldingen.

I EU sitt råvareinitiativ pekes det på en rekke metaller og mineraler som er strategiske for industrien i Europa. Grafitt er ett av disse mineralene. I dag er Skaland Graphite (Senja) den eneste produsenten av grafitt i Vest-Europa.

– Muligheten for å finne forekomster i Nordland som i dag eller i framtiden kan ha økonomisk potensial, er gode. NGU sine arbeider i Lofoten og Vesterålen vil løfte muligheten for at mineralselskaper vil videreføre undersøkelser med hensyn til drift. NGUs prosjekter vil øke kunnskapen om disse ressursene i Nordland, som kan være til nytte for både industrien, men også kommunene i sitt arbeid med arealplaner, sier Mona Fagerås i pressemeldingen.

Grafitt er et mineral som består av rent karbon og hører derfor under mineralgruppen grunnstoffer. Det er et bløtt mineral med hardhet H=1 på Mohs hardhetskala, og massetetthet på 2,2 (gram per kubikkcentimeter). Det har gråsort farge og gråsort strekfarge.