TROMSØ (Nord24.no): Troms Kraft ønsker å spille en viktigere rolle i den videre elektrifiseringen av samfunnet, og styrker i den forbindelse konsernledelsen med en utviklingsgruppe som blant annet får ansvaret for forretningsutviklingen innenfor dette området, ifølge en pressemelding.

Gruppen vil bli ledet av nytilsatt konserndirektør for innovasjon og utvikling Erling Dalberg (47).

Dalberg er i dag administrerende direktør i datterselskapet Troms Kraft Nett AS.

Med seg i gruppa får han Stein-Gunnar Bondevik (51) som samfunnskontakt og Ellen Beate Lundberg (46) som får ansvaret for forretningsutvikling i Troms Kraft-konsernet. Bondevik har omfattende kommunikasjonserfaring og kommer nå fra stilling som direktør i Innovasjon Norges Sør-Amerika kontor i Rio de Janeiro, mens Lundberg har en bred ledererfaring fra blant annet Forsvaret, Brønnøysundregistrene, Storfjord kommune og Balsfjord kommune.

- Jeg gleder meg virkelig til å ta fatt på dette viktige arbeidet for Troms Kraft, for regionen og for det samfunnet vi er en del av, sier Erling Dalberg. - Jeg er også veldig glad for at jeg har fått med meg Stein Gunnar og Ellen Beate på laget. Begge er erfarne ledere som brenner for oppgavene vi skal ta fatt på. Vi vil være operative fra 15. august i år, sier Dalberg, ifølge meldingen.

Ny sjef for nett

I forbindelse med at Dalberg går over til ny stilling i konsernet har styret i Troms Kraft Nett AS ansatt Eirin Kjølstad (55) fra Narvik som ny administrerende direktør. Kjølstad har lang erfaring fra kraftbransjen og kommer fra stilling som Vice President i Statkraft Energi AS. Troms Kraft

Nett er et av landets største nettselskap med over 70.000 kunder og med 160 medarbeidere. Kjølstad tiltrer 1. september.

Konsernsjef Semming Semmingsen er svært godt fornøyd med ansettelsene som er gjort i konsernets ledelse, ifølge meldingen.

- Troms Kraft har vært gjennom en krevende, men vellykket omstilling, hvor det viktigste har vært å skape en sterk økonomisk plattform gjennom å fokusere på kjernevirksomheten. Nå er vi rede til å ta nye steg, hvor det er naturlig at vi engasjerer oss sterkere i egen forretningsutvikling, der elektrifisering av samfunnet og digitalisering vil være nøkkelord. Begge deler er viktige for å møte FNs bærekraftsmål og sentrale elementer for å lykkes med et grønt skifte i samfunnet. En styrking av organisasjonen er nødvendig for å ha riktig kompetanse og kapasitet til et slikt utviklingsarbeid, og grepene vi nå tar peker fremover mot et sterkere, mer samfunnsengasjert og mer utviklingsorientert Troms Kraft i tiden som kommer, sier Semmingsen, ifølge pressemeldingen.