TROMSØ/MO I RANA (Nord24.no): UDI vurderer å opprette akuttmottak for mindreårige asylsøkere i Fjordsenteret i Mo i Rana. Det kan redde Harila-selskapet Tatami fra store tap i senteret, som i dag nærmest er fraflyttet.

- I dag står 7300 kvadratmeter av totalt 8000 kvadratmeter ledig, sier Bård Brevik Harila, advokat og daglig leder i Harila Invest.

- Har tak og vegger

Regiondirektør i UDI Bjørn Fridfeldt bekrefter ovenfor Nord24.no at de har besiktiget kjøpesenteret.

- Det har tak og vegger, konstaterer han nøkternt.

Og UDI er i stor bolignød.

- Senteret var et av lokalene som ble meldt inn til DSBs kartlegging. Vi gjør nå befaringer. Om det faktisk blir mottak vil tiden vise.

- Dyr løsning

Tatami ble en betydelig eiendomsaktør i Nord-Norge etter at Tormod Harila overtok Sarepta AS fra sine partnere Per Krane og Ernst Myrbakk. Det er naturlig for dem å vurderere muligheter når det er stor etterspørsel etter husrom til asylsøkere. Bård Breivik Harila er allerede utleier til UDI i Mo i Rana gjennom sitt private selskap Bjerka Utvikling. Men Harila medgir at et kjøpesenter ikke er det beste alternativet.

- Det er vurdert som akuttløsning.

Fridfeldt sier han avventer beskjeder fra UDI sentralt, men at slike akuttmottak er svært kostbare.

- Hvis vi skal gå inn i et slikt prosjekt som akuttmottak, vil vi jo ha beboerne ut igjen fortest mulig. Det betyr svært kostbare plasser i tre måneder. Det kan være bedre å gi eierne av anleggene beskjed om hvilke oppgraderinger som trengs, og deretter gå inn i lengre avtaler. Men jeg vet ikke svarene på dette ennå.

Fridfeldt sier kartleggingen og befaringene de gjør nå viser at det er stort potensiale for å huse asylsøkere i Nord-Norge.

- Standarden varierer. Men vi kan potensielt gi husrom til 8-10.000 mennesker.

Fjordsenteret i Mo i Rana åpnet høsten 2004, og var allerede samme år fullt utleid.

Senteret tømt

I 2007 ble det solgt fra møbelforhandler Sven Johansen til Tromsøselskapet Moms Invest, og senere overtatt av Sarepta - investeringsselskapet til tromsøtrioen Tormod Harila, Ernst Myrbakk og Per Krane. I vår overtok Harila hele selskape og ble dermed eier av blant annet Fjordsenteret. Her er det bygget leiligheter i tilknytning som er organisert i et eget selskap. Men de siste årene har senteret sakte men sikkert blitt tømt for butikker. Årsaken er blant annet konkurransen fra Coop Mo handelspark. Etter at Bohus måtte stenge dørene i vår er det lite handel igjen.