Gå til sidens hovedinnhold

Investeringene i nye flyplasser i Bodø og Mo i Rana vil skape helt nye vekstmuligheter og bringe Nordland nærmere resten av verden

Artikkelen er over 4 år gammel

Både direktøren i direktør i Bodøregionens utviklingsselskap og Arve Ulriksen i MIP skriver om hvor viktig flyplasser blir for videre næringsutvikling i denne kronikken.

(Rana Blad)

Helgeland og Salten er naboregioner i Nordland. Vi utgjør til sammen den kraftigste vekstmotoren i Nord-Norge.  Våre to regioner utfyller hverandre godt. Salten har blant annet fylkeshovedstaden og Nord universitet. Helgeland er tyngdepunktet for eksportverdier i nord; sjømatnæring og industri med grønne verdensambisjoner. 

Potensialene for vekst i verdiskaping og eksport er formidable.  En av nøklene til å utløse mulighetene er å samarbeide offensivt på tvers av våre regioner, utnytte våre fortrinn og mobilisere våre kunnskapsmiljøers samlede styrke.

Bodøregionen utviklingsselskap AS (BRUS), Mo Industripark AS og Helgeland Invest AS gjennomførte nylig en studietur til Kvarøy og Lovund på Helgelandskysten. Begge steder er levende eksempler på familiebedrifter og ildsjeler som bygger bedrift, skaper arbeidsplasser og legger grunnlaget for livskraftige lokalsamfunn. 

Det finnes flere slike potente steder langs kysten, og det er nettopp slike ildsjeler og helter vi trenger flere av. De må heies fram.  Lokalt eierskap straffes i dag gjennom formueskatt på såkalt arbeidende kapital. Denne delen av formueskatten bør derfor fjernes for å styrke nettopp lokalt eierskap.

Realiseres raskest mulig

En avgjørende nøkkel til samfunnsutvikling er god og framtidsrettet infrastruktur.  Konkret må «ny flyplass – ny by» i Bodø og stor lufthavn på Helgeland realiseres raskest mulig. De to investeringene vil gi kraftige vekstimpulser som Nordland virkelig trenger.

Næringsutvikling på Helgeland skjer mer på tross av enn på grunn av flytilbudet

 

Det er ikke tilfeldig at lokalt eid sjømatnæring på kysten er en drivkraft bak realisering av stor flyplass på Helgeland.  Selv om bedriftene befinner seg et stykke fra nærmeste lokale lufthavn er de en del av den globale økonomien. De merker konsekvensene av å tilhøre den eneste regionen i nord som har et flytilbud basert kun på kortbaner med liten kapasitet, høye billettpriser og i perioder meget dårlig regularitet.

Økt attraktivitet

Næringsutvikling på Helgeland skjer mer på tross av enn på grunn av flytilbudet. Vi har dessverre mange eksempler på tapte muligheter fordi tilgjengeligheten til resten av Norge og verden er for dårlig.  En stor flyplass vil gi eksportrettet industri langt bedre forbindelser til markedet, og markedet bringes nærmere Helgeland. Et sterkt eksportrettet næringsliv sør for Saltfjellet en stor fordel for hele Nordland.

Det gir vekst i økonomi og befolkningsgrunnlag. Det styrker grunnlaget for utdanning, forsking og utvikling som har basis i universitetsmiljøer i blant annet Bodø og Narvik. Det gir bedre grunnlag for felles satsinger innen eksempelvis framtidens havbruksnæring, grønn prosess- og digitalindustri.

Samtidig har folketallet på Helgeland stagnert over lang tid.  Regionen må rett og slett bli mer attraktiv for å rekruttere kompetanse.  For å få vekst i folketallet må vi ha vekst i næringslivet, attraktive jobber og avganger med konkurransedyktige priser til destinasjoner folk trenger tilgang til. En stor flyplass vil bidra til å flytte regionen opp et par divisjoner i attraktivitet som arbeids- og bosted.

Framtidslaboratorium

Vi vet mye om hvordan et godt flytilbud bidrar til utvikling. Saltenregionen har en flyplass med direkteflyvninger til inn- og utland, med konkurransedyktige priser og mange avganger. Det tjener hele regionen, selv om bedrifter og folk befinner seg 1 – 2 timers kjøretur unna flyplassen.  Salten er utenkelig uten Bodø lufthavn.

For å fly inn turister er det avgjørende å ha et tilbud med stor kapasitet og konkurransedyktige priser

 

«Ny flyplass – ny by» handler om å bygge et nytt og innovativt knutepunkt for flytrafikk og samferdsel. Men i like stor grad gjør satsingen Bodø til et framtidslaboratorium for nye løsninger for samfunnsutvikling inn i den digitaliserte, grønne økonomien.  Realisering av visjonene i Bodø vil styrke Nordlands posisjon nasjonalt og vekstmulighetene globalt.

Styrker Nordland som reisemål

Samtidig har Helgeland som Salten store muligheter innenfor et internasjonalt marked for turisme og reiseliv i enorm vekst.  Helgeland mangler ikke attraksjoner, men tilgjengelighet.  For å fly inn turister er det avgjørende å ha et tilbud med stor kapasitet og konkurransedyktige priser som bare en stor lufthavn kan gi.

Vi er trygge på at en styrking av Helgeland som turistattraksjon også vil styrke Nordland som reisemål. Det internasjonale markedet er så stort at vi trenger betydelig kapasitet skal vi evne å konkurrere med andre attraksjoner i verden.

Vi frykter ikke at noen færre transferpassasjerer til og fra Helgeland vil svekke Salten. Det vil utgjøre noen få prosent av flytrafikken ved Bodø lufthavn. Tvert i mot viser erfaringene at vekst i en region styrker naboregionene. Vi har alt å vinne ved å spille på lag. Salten og Helgeland utfyller hverandre. I sum vil de to flyplassprosjektene gi positive effekter for alle.

Odd Emil Ingebrigtsen, direktør i Bodøregionens utviklingsselskap

 

Arve Ulriksen, adm. dir. Mo Industripark AS/styreleder NHO Nordland/styreleder Rana

 

Kommentarer til denne saken