– Det er mange prosesser som bidrar til nedbygging i nord

GODT MØTE: Ordførerne Alf E. Jakobsen fra Hammerfest, Eva D. Husby fra Hasvik, Geir Knutsen fra Båtsfjord, Rolf Arne Hanssen fra Vadsø og Lasse Haugom fra Vardø synes det var et godt møte, men de frykter ikke for sine egne flyplasser. Foto: Henriette Baumann

GODT MØTE: Ordførerne Alf E. Jakobsen fra Hammerfest, Eva D. Husby fra Hasvik, Geir Knutsen fra Båtsfjord, Rolf Arne Hanssen fra Vadsø og Lasse Haugom fra Vardø synes det var et godt møte, men de frykter ikke for sine egne flyplasser. Foto: Henriette Baumann

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Ordførerne i Finnmark frykter ikke for flyplassene sine når Avinor nå skal vurdere lufthavnstrukturen. De er mer bekymret for sentraliseringen som pågår.

Det skriver iFinnmark.no.

Vertskommunene for de lokale flyplassene i Finnmark og Nord-Troms og fylkeskommunen ble invitert til møte torsdag med Avinor, som er ute etter lokale innspill. Flere av ordførerne var positive etter møtet.

 – Det er helt greit. Det er en prossess vi må igjennom, heldigvis er det en politisk avgjørelse, sier vardøordfører Lasse Haughom.

Mange prosesser

«Regjeringen har i sin politiske plattform vist til at der det er hensiktsmessig vil bidra til færre, større og mer konkurransedyktige lufthavner», heter det i mandatet Avinor har fått fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med strategifasen til Nasjonal transportplan for perioden 2018-2027. Dette var bakgrunnen til møtet.

– Det er greit, det viser viktigheten med mange møter, sier Hasvik-ordfører Eva D. Husby. Hverken Haughom eller Husby bekymrer seg for sine flyplasser, det gjør heller ikke ordførerne Alf E. Jakobsen fra Hammerfest, Geir Knutsen fra Båtsfjord og Rolf Arne Hanssen fra Vadsø.

– Men det er mange prosesser samtidig, som bidrar til nedbygging i nord, sier Alf E. Jakobsen.

Han viser til fiskeridirektoratet, 110-sentralen, nødnett og politireformen, som er under endring.

Ordførerne viser til at Finnmark har befolkningsvekst, men så velger man å bygge ned ved blant annet å sentralisere. Mange virksomheter, som NRK Finnmark og Troms, blir flyttet fra øst til vest, og noen virksomheter, som hovedkontoret til Fiskeridirektoratet, blir vurdert flyttet til Tromsø.

Nå vil man også se på lufthavnstrukturen, og man vet ennå ikke om noen av flyplassene i fylket vårt er i faresonen.

– Når man setter i gang prosesser, så blir folk bekymret, legger Knutsen til.

Han viser også til at dette handler om beredskap og man vil ha samme tilbud som er i dag. Er man syk så har man ikke lang vei til flyplassen, som gjør at man føler seg trygg.

Vktig med flere

Rolf Are Hanssen viser til at distriktene bidrar til Oslo sine subsider.

– Flere reiser fra distriktene til Oslo og så videre til utlandet, påpeker Hanssen.

Helsereiser

Under møtet kom ordførere og representanter fra de ulike kommunene og fylkeskommunen med innspill.

– Vadsø som er administrasjonssenter i Finnmark er avhengig av lokale flyplasser rundt. Vi har fire måneder med vinter, og det skjer at flyplassene er eneste kommunikasjon, sier Hanssen under møtet.

Lasse Haughom fortalte de oppmøte om hvor viktig flyplassen i Vardø er i forbindelse med helsereiser.

– En av våre største argumentasjoner er helsereiser. Vi har mange eksempler på hva flyplassen betyr i den sammenhengen, sier Haughom.

– Vi vil ha de gode tilbudene vi har og gjøre de enda bedre, påpeker Knutsen under møtet.

Varaordfører i Berlevåg, Unn Berit Guttormsen, understrekte at Berlevåg har størst vekst i Finnmark. Hun tok også opp utfordringen med å reise fra øst til vest.

– Man må se på regularitet, det er ikke alle plasser det kommer fly ned hver dag, understreker hun.

Alf E. Jakobsen hadde fokus på utviklingen i fylket.

– I vest og øst kommer det til å skje mye med oljen, mener han.

Eva D. Husby pekte på reiselivet i kommunen og at de også opplever vekst i folketallet.

Klar med forslag

Allerede 5. mai skal Avinor komme med forslag til den nye lufthavnstrukturen. Det forteller Strategidirektør i Avinor, Jon Sjølander.

– Det blir høringsrunde fram til 1. september. Deretter behandles den nasjonale transportplanen, sier Sjølander.

De ønsker derfor å ha et godt faktabasert grunnlag til politikerne. Under møtet torsdag la Avinor fram faktabeskrivelser knyttet til trafikksituasjon, som avstander og veiforhold.

– Vi opplevde å få positive og konstruktive tilbakemeldinger, sier Sjølander.

Et av elementene, som vurderes, er reiseavstand i Finnmark og tidsdimensjon. De ser også på forholdene som er på vinteren. 
På dette tidspunktet vil han ikke komme med noen synspunkter angående flyplasser i Finnmark som er i faresonen for nedleggelse.

Artikkeltags