Folket på Rebbenesøya vant - kommunen endrer vedtaket

Det blir ingen fradeling av halve eiendommen ved Rebbenes Fisk.