Nord-Norges største bedrift har utviklet en helt spesiell ferge

Direktør Stein Andre Herigstad-Olsen i Torghatten Trafikkselskap.

Direktør Stein Andre Herigstad-Olsen i Torghatten Trafikkselskap. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Nord-Norges største rederi tenker nytt.

DEL

Den nye ferga til Torghatten Trafikkselskap blir verdens første biodiesel plug-in hybrid.  Ferga får nå installert batteripakke og renseanlegg for miljøgasser, og motorene kan utnyttes bedre.

–Vi ønsker å være et miljøvennlig, framoverlent og nytenkende transportselskap, sier direktør Stein Andre Herigstad-Olsen, i en pressemelding.

–Vi gjør dette på eget initiativ, uten krav fra myndighetene, og i tett dialog med Nordland fylkeskommune.

Reduserte utslipp

Torghatten

 • Torghatten ASA er et av landets største transportkonsern med en årlig omsetning på ca. 8,2 mrd kr og ca. 4500 ansatte.
 • Hovedvirksomheten er innenfor transport på sjø på land og i luften – fordelt på ruter for ferje, hurtigbåt, buss og flytrafikk i hele Norge.
 • I tillegg har konsernet stor aktivitet innen internasjonal shipping, samt flere virksomheter knyttet til verksted, reisebyrå og eiendom.
 • Konsernet har blant annet heleierskap eller deleierskap i Bastø Fosen, Kystekspressen, Torghatten Trafikkselskap, Sørlandsruta, Norgesbuss, Trønderbilene, Torghatten Buss, Widerøe's Flyveselskap, Maritime Venture, Secora, North Sea Safety, Fosen Verkstedservice, TTS Bil og Dekksenter, Berg-Hansen R.B. Tr.heim, Sør-Helgeland Vaktselskap

  Ifølge TorghattenTrafikkselskap spares miljøet med nyinvesteringen. Utslippene av CO2 reduseres med 60 prosent, samtidig som drivstofforbruket går ned med 20 prosent. I tillegg blir det 85 prosent mindre NOx (nitrogenoksider).

Torghatten Trafikkselskap har fått støtte fra NOx-fondet til nyinvesteringen.

Ferga skal bygges av Fiskerstrand Verft AS på Sunnmøre.

Den nye ferga er utviklet av Multi Maritime i Førde i samarbeid med Torghatten Trafikkselskap.

Værtett

Ferga Torghatten Trafikkselskap nå bygger, vil ved å øke batterikapasiteten også kunne tilfredsstille fremtidige krav til nullutslippsteknologi som hel-elektrisk batteriferge.

Den nye ferga skal inn i sambandet Tjøtta – Forvik på Helgeland fra våren 2017.

Ferga bygges ”værtett”, med plass til i alt 60 biler: 50 biler på hoveddekk og ytterligere 10 på en hengedekksløsning. Ferga kan frakte 6 fullastede vogntog.

FAKTA:

 • Verdens første biodiesel plug-in hybrid
 • Hybridløsningen medfører at dieselgenerator kan gå på mer optimal last, og dermed lavere forbruk. I tillegg gir installasjonen effektiv bruk av eksoskatalysator for NOx rensning for ytterligere utslippsreduksjon. NOx rensning blir installert nå.
 • 500kWh (0,5 MWh) batteripakke blir installert – mulig framtidig utvidelse til 2000kWh (2 MWh) for å kunne gå som en hel-elektrisk ferge i framtida.
 • +20% drivstoffreduksjon (dette vil øke med ytterligere innblanding av landstrøm, dersom nettilgang og kapasitet tillater det)
 • Ved biodieseldrift kan man oppnå +60% CO2 reduksjon. CO2 reduksjonen vil øke ytterligere ved økt bruk av landstrøm som plug-in.
 • Ca. 85% NOx reduksjon
 • «Værtett» ferje
 • Kapasitet på 60 personbiler og 6 vogntog

Artikkeltags