Gir sine ansatte gullkort til boligmarkedet i Tromsø

Artikkelen er over 5 år gammel

– Det ville ikke falt oss inn å gjøre det samme, sier byråd Kristoffer Kanestrøm, som heller vil bruke «gullkortene» på vanskeligstilte i Tromsø.

DEL


Troms Fylkeskommune har ved minst åtte anledninger det siste året overført attraktive medlemskap i Bonord til sine ansatte.

Medlemskapene kan være svært nyttige hvis man er på boligjakt, avgjørende av hvor lang tid medlemskapet strekker seg tilbake i tid.

Ansienniteten på medlemskapene de åtte ansatte har overtatt varierer fra 1971 til 1978 – altså opp mot 44 år.

Det viser flere innvilgede søknader fra ansatte i fylket, som Nord24 har fått tilgang til.

Jan Inge Hille, bygg og eiendomssjef i fylkeskommunen, bekrefter praksisen.

- Våre olk er ikke alltid høytlønnet, og flere sliter med å komme seg inn på boligmarkedet.  Vi har mange Bonord-medlemskap som vi ikke trenger etter å ha solgt ut leiligheter opp gjennom årene, og da har de som har søkt om å få overtatt dem fått lov til det, sier Hille.

- En hyggelig fordel

Han estimerer at antallet medlemskap i Bonord, som tidligere het TBBL i Tromsø og Harstad Boligbyggelag har vært oppe i flere hundre stykker.

- Da jeg startet i denne jobben var det rundt 200. Disse blir jevnt og trutt overdratt til våre ansatte etter søknad, sier Hille.

De ansatte har betalt fylket 300 kroner for medlemskapene, noe som anses som selvkost.

- Det koster oss ingenting å overdra dem, da de nye eierne betaler for medlemskapet og årsavgiften. Det er hyggelig at våre ansatte har en fordel i denne sammenhengen, for vi har ikke mange andre goder å tilby våre ansatte i forhold til arbeidsgivere i privat sektor, sier Hille.

250 i boligkø

Kristoffer Kanestrøm, byråd for helse om omsorg, reagerer på praksisen.

- Dette er jo rene gullkort til boligmarkedet, og jeg ser at det kan stilles store moralske og prinsipielle spørsmål knyttet til hvordan de her blir brukt. I stedet for at disse gullkortene brukes som et gode til ansatte i det offentlige, burde de komme fellesskapet og de vanskeligstilte til nytte, sier Kanestrøm.

Han har også ansvaret for kommunale boliger i sin portefølje som byråd, og skulle gjerne sett at de Bonord-medlemskapene som Troms fylkeskommune ikke har bruk for kom kommunen i hende.

Han forteller at Tromsø kommune ved flere anledninger har benyttet seg av sine egne Bonord-medlemskap, men da med hensikt å skaffe flere boliger til boligløse i Tromsø.

- Det kunne aldri falt oss inn å gi dem ut til være egne ansatte.  Hvis vi hadde fått overta disse medlemskapene som fylkeskommunen ikke har bruk for, så kunne det gitt oss flere sårt tiltrengte boliger i Tromsø, sier Kanestrøm.

Per i dag står det 250 personer i kø for å få utdelt midlertidig bolig av Tromsø kommune.

- Det er ikke bare de tradisjonelle svakerestilte som trenger kommunal bolig. I mange tilfeller er det helt ordinære familier, som rett og slett ikke klarer å kjøpe eller leie seg en bolig i et anstrengt Tromsø-marked, sier byråden.

Byrådet har satt av 33 millioner kroner årlig med en totalramme på 132 millioner i inneværende periode til anskaffelse av kommunale boliger.

Flere Bonord-medlemskap ville gitt enda flere boliger for disse pengene, mener Kanestrøm.

- Da kunne vi fått kjøpt flere borettslagsleiligheter, noe som er billigere enn å kjøpe selveierboliger, sier byråden.

- Er veldig verdifulle

Medlemskapet i Bonord er attraktivt først og fremst på grunn av forkjøpsretten medlemmene har når boliger i Bonord-tilsluttede borettslag blir solgt.

Etter endt visning og budrunde, kan det Bonord-medlemmet med høyest ansiennitet overta boligen til samme pris som vinneren av budrunden, uten å selv ha deltatt.

Det gjør medlemskapene med lavest medlemsnummer svært verdifulle, fastslår Tomi Christian Johansen, daglig leder i DNB Eiendom i Tromsø.

- Det er vanskelig å prissette dem i rene penger, men de er verdifull i form av at man kan få tilslag på en eiendom som andre har bydd på. Det å få et slikt tilslag i et så hett boligmarked som vi har i Tromsø i dag er veldig attraktivt, fastslår Johansen.

Ofte er fristen for å løse inn forkjøpsretten 20 dager etter at den ordinære salgsprosessen er avsluttet.

- Det setter medlemmer med lavt medlemsnummer i førersetet i den forstand at de får muligheten til å vente ut budrunder på en helt annen måte enn ikke-medlemmer. Kombinasjonen av at disse personene ikke deltar i budrunden og at noen potensielle kjøpere styrer unna boliger med forkjøpsrett, gjør også at boligen kan kjøpes til en lavere pris enn ellers. Derfor har slike Bonord-medlemskap en høy verdi, fastslår megleren, som ikke har noe til overs for forkjøpsrettordningen overhodet.

- Jeg mener ordningen går på bekostning av spesielt innflyttere, som ikke har noen i familien med medlemskap. Jeg har sett mang en fortvilt burdrundevinner som opplever å miste boligen etter flere uker. I tillegg utgjør forkjøpsretten ikke bare et sterkt konkurransefortrinn, men har også en stor prisdempende effekt. sier Johansen.

Liten andel av totalen

Bygg- og eiendomssjef Jan Inge Hille har forståelse for at enkelte boligkjøpere synes det er ergerlig for de som tror de har vunnet en budrunde og tror de er blitt boligeiere, for så å oppleve at et Bonord-medlem stikker av med leiligheten til slutt.

- Jeg forstår at det er frustrerende for dem det gjelder. Boligmarkedet i dag er jo forferdelig slitsomt, og det er små marginer som avgjør om man får en bolig eller om man blir stående innenfor. Likevel utgjør våre ansatte en veldig liten andel av alle dem som benytter seg av forkjøpsretten i Bonord, sier Hille.

Han sier at det ikke er aktuelt å endre praksisen – enn så lenge.

- Vi står for dette, inntil det blir etablert en ny praksis, sier Hille.

Bonord har ingen kommentarer til fylkeskommunens overtakelsesordning.

- Vi har ingen formeninger om hvilke prioriteringer den enkelte organisasjon gjør i sine medlemskap. Fylkeskommunen er en såkalt juridisk eier, som kan overdra medlemskap til andre. Alternativet er å la medlemskapene gå ut. Da har vi lang praksis med å oppfordre organisasjoner til å la sine ansatte overta medlemskapet, sier kommunikasjonssjef Kim Nordli i Bonord.

Artikkeltags