Det opplyser Tromsø kommune i en pressemelding fredag ettermiddag.

Arne Kjell Johansen ble avskjediget som seksjonsleder for oppfølgingstjenesten i Tromsø kommune i desember i fjor. Siden gikk han til søksmål for å få jobben tilbake. Rettssaken har pågått i Nord-Troms tingrett siden begynnelsen av november.

Får rådgiverstilling

Nå er imidlertid partene enige om at Johansen fortsetter sitt arbeidsforhold i kommunen, i stilling som rådgiver.

– Flere detaljer rundt stillingen vil bli avklart på et senere tidspunkt, heter det i pressemeldingen.

Johansen har videre fått erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap, uten at beløpet er nærmere spesifisert.

– Tromsø kommune erkjenner at det ikke var grunnlag for å avskjedige Johansen og beklager prosessen og medieomtalen Johansen har blitt utsatt for. Kommunen ser i ettertid at beslutningen om avskjedigelse var forhastet, og at grunnlaget for en slik beslutning ikke var godt nok, sier konstituert kommunedirektør Mari Enoksen Hult.

Vil ikke uttale seg

– Dette har vært en belastende sak for alle involverte, og partene er glade for at man nå har kommet til enighet om en løsning, sier Johansens advokat Edvard Bakke.

I pressemeldingen heter det at partene er enige om å ikke uttale seg nærmere om saken eller avslutningen av saken, men ønsker nå «å ha fokus på å skape ro i organisasjonen og se fremover».

Oppfølgingstjenesten som Johansen tidligere ledet, er samme seksjon der ansatte ble anmeldt for underslag av millionbeløp. Avskjedigelsen av ham kom etter det kommunen omtalte som «samlet helhetsvurdering».

Arbeidskonflikt i Tromsø: Dette er saken

  • Arne Kjell Johansen, tidligere seksjonsleder i oppfølgingstjenesten i Tromsø kommune, ble avskjediget fra jobben i desember 2019.
  • Kommunen begrunnet avskjedigelsen med en «samlet helhetsvurdering»: «Avskjeden bygger på en helhetsvurdering hvor flere forhold samlet sett utgjør et vesentlig mislighold. Det har vært store mangler ved Johansens ledelse av Seksjon for oppfølgingstjenester, både ved økonomistyring og personalhåndtering», het det i sluttinnlegget fra Tromsø kommune til retten.
  • Johansen har krevd at avskjedigelsen blir kjent ugyldig, samt at han tilkjennes erstatning og oppreisning.
  • Til tross for forsøk på å bli enige før rettssaken, lyktes ikke det. Kommunen tilbød Johansen en rådgiverstilling med 700.000 kroner i årslønn, samt 600.000 kroner i erstatning og oppreisning.
  • Selv krevde han 915.000 kroner i årslønn – det samme som han hadde som seksjonsleder – fram til han går av med pensjon i 2024.
  • Det var satt av fire uker til rettssaken, som begynte i Nord-Troms tingrett 2. november. Det var kalt inn over 50 vitner i saken.