Forskere: Klimaendringene presser fisken 16 kilometer nordover hvert år

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

TROMSØ: Klimaendringene har gitt store fiskearter som torsk bedre leveforhold i det nordlige Barentshavet, men arktiske arter takler ikke økte temperaturer like godt, viser en ny studie.

Forskere ved Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø har sammen med russiske forskere undersøkt fiskens leveforhold i Barentshavet i perioden 2004 til 2012.

I denne perioden økte bunntemperaturen i området med nesten 1 grad celsius, noe som har ført store fiskearter som torsk og hyse nordover raskere enn antatt, skriver to av forskerne i en kronikk i Aftenposten.

FNs klimapanel anslo i 2014 at marine fiskearter, altså fisk som lever i havet, flytter seg med omtrent 40 kilometer hvert tiår. Ifølge forskerne flytter fisken i Barentshavet seg opp til fire ganger så raskt - altså 16 kilometer i året.

For de store fiskeartene har mattilgangen i det nordlige Barentshavet blitt bedre, mens de mindre arktiske artene fått økt konkurranse om maten.

– Det er forventet at dette kan gi seg utslag i at noen arktiske fiskearter, som for eksempel polarringbuk, forsvinner fra våre nordligste områder, skriver forskerne.

Studien ble publisert i Nature Climate Change denne uken.