Får milliarder til forskningsutstyr

Artikkelen er over 5 år gammel

Se hvilke prosjekter i nord som får støtte.

DEL

Norske forskningsmiljøer har aldri tidligere fått så mange penger å handle utstyr for som når Forskningsrådet nå deler ut nærmere 1,3 milliarder kroner til 29 ulike prosjekter.

Klimaobservatorium ved Universitetet i Tromsø, overvåkning av Lofoten og Vesterålen, oppdretts- og romteknologi. Dette er blant de nordnorske prosjektene som nå har fått støtte til utstyr (se oversikt lenger ned i saken)

Pengene kommer som følge av regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Forskningsanlegg, utstyr, laboratorier og databaser er blant det som skal finansieres.

– Vi trenger flere kunnskapsintensive bedrifter i Norge. Mange av disse prosjektene er tett knyttet til næringslivet, og samtlige skal ha relevans for flere miljøer, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Over halve bevilgningen – om lag 700 millioner kroner – går til anlegg som er relevante for næringsrettet forskning.

Stor bredde

Det er stor bredde i de 29 prosjektene som har vunnet fram i konkurransen om midler.

Blant annet synes finansieringen å være sikret for et kontorbygg som også er laboratorium for forskning på miljøvennlige bygg, en landforankret kabel med noder som skal samle informasjon om økosystemet i havområdet utenfor Vesterålen og Lofoten samt avanserte mikroskoper og sekvenseringsutstyr. Kontraktsforhandlinger blir det også om en database for norsk middelalderlatin samt infrastruktur for å bruke videomateriale i forskning.

– Dette er den største enkelttildelingen til forskningsinfrastruktur i Forskningsrådets historie, sier Solberg.

Glad Hallén

Årets tildeling er den fjerde i rekken innenfor finansieringsordningen Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur. Målet med ordningen er å finansiere forskningsinfrastruktur som har spesielt stor strategisk betydning for norsk forskning.

Prosjektene må oppfylle fire kriterier, blant annet at de skal ha bred nasjonal interesse.

– Vi har hatt en solid økning i utstyrsbudsjettet de siste årene og er glad for at regjeringen trapper opp bevilgningene til utstyr. Det betyr at mange databaser, laboratorier og forskningsfasiliteter kan etableres raskere enn vi opprinnelig hadde planlagt, sier Forskningsrådets administrerende direktør, Arvid Hallén.

Det er blant annet snakk om tre store prosjekter innenfor helse, fire innenfor forskning på miljøvennlig energi, fire innenfor bioteknologi og fem prosjekter for til sammen 240 millioner kroner til infrastruktur for klima- og miljøforskning.

ProsjekttittelSøkerSum
Biobank Norway - a national research infrastructure for clinical and population based biobanksNTNU (LIFANDIS AS, HELSE VEST, UiB, UiT, OUS, KREFTREG, HELSE SØ, HELSE NORD, NTNU, UiO, FHI, HELSE-MN)80 000
Climate-Ecological Observatory for Arctic Tundra (COAT)UiT (BIOFORSK,UNIS, NINA, NPI, NTNU, Met.no, HiH, UiO)29 788
Norwegian Zero Emission Building LaboratoryNTNU (SINTEF)63 000
Norwegian Fuel Cell and Hydrogen CentreSINTEF (NTNU, IFE, HiST)25 990
Reconfigurable Radio Network PlatformNTNU (UiA, Trådløse Trondheim AS)9 751
Motion LaboratoryUiA (NODE, NORWEGIAN OFFSHORE & DRILLING ENGINEERING, CMR)7 869
Norwegian laboratory for silicon-based solar cell technologySINTEF (NTNU, SINTEF MK, UiO, IFE)30 000
European Plate Observing System - NorwayUiB (UNIS, UiO, ANDØYA SPACE Centre, EISCAT Scientific Association)45 000
E-INFRA 2014 - a national e-Infrastrucure for scienceUninett Sigma2 AS (UiT, UiO, NTNU, UiB)60 000
Digital corpus and dictionary of Norwegian Medieval LatinDET NORSKE VIDENSKAPSAKADEMI(NASJONALBIBL)7 763
ECCSEL Norway CCS RI - Phase 2 - The Norwegian node of ECCSELNTNU (SINTEF ENERGI, SINTEF MK, SINTEF PETR, IFE150 000
Norwegian Macromolecular Crystallography ConsortiumUiT (UiB, NMBU, UiO, OUS)28 200
Lofoten-Vesterålen cabled observatoryHI (FFI, UNI RES, UiB, STATOIL, Norges Fiskarlag, UiT, SINTEF IKT, CMR, NANSEN, NCE Subsea, Jacobs Univ Bremen)60 000
eInfrastructure for VIdeo ResearchUiO (NSD)9 743
Norwegian Clinical Research Infrastructure NetworkST OLAV (HELSE BERGEN HF, UINVERSITETSSYKEHUSET NN HF, AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF, OUS, HELSE STAVANGER)50 000
NEW GENERATION SCINTILLATOR DETECTORSUiO (IFE, INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)21 247
FOR NUCLEAR RESEARCH IN NORWAY
Aquafeed Technology CentreNOFIMA AS (UiB, UNI RESEARCH, Univ of Nottingham)30 000
Virtual ArenaIRIS40 000
Norwegian Open Research Data InfrastructureNSD (The University of Michigan)26 000
Norwegain Brain Initative (NORBRAIN) Stage 2NTNU (UiO)65 000
FARLAB (facility for advanced isotopic research and monitoring of weather, climate, and biogeochemical cycling)UiB16 579
NOR-OPENSCREEN - the Norwegian EU-OPENSCREEN node -revised applicationUiO (UiB, SINTEF, UiT)29 580
Integrated Carbon Observation System (ICOS)-Norway and Ocean Thematic Centre (OTC)UNI RESEARCH AS(CICERO, NILU, NIVA, NERSC, SKOG og LANDSKAP, HI, BIOFORSK, UiB, NPI)90 000
Norwegian Advanced Light Microscopy Imaging Network (NALMIN)UiO (OUS, UiT, UiB, NTNU)49 488
Norwegian Center for Neutron Research - NcNeutronIFE (UiO, UiS, SINTEF)29 800
The Marine Technology Laboratories - Required Upgrading and Developments (Phase II)MARINTEK (NTNU)69 000
Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility IINTNU (SINTEF IKT, HiV, UiO)90 000
Norwegian Scientific Data NetworkMET.NO (NPI, HI, NILU, NERSC)20 000
National consortium for sequencing and personalized medicineOUS (UiO, Århus University Hospital - Aalborg Hospital, UiB, NTNU)60 000

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken