Gå til sidens hovedinnhold

UiT-forskere til topps på nasjonal måling

Artikkelen er over 5 år gammel

- Det har vært et bevisst arbeid.

Forskere ved Universitetet i Tromsø hadde et produktivt år i 2014. Mens konkurrentene stagnerte, økte deres publisering nest mest i landet. Tromsø har også landets høyeste kvinneandel, og størst andel åpen publisering.

- Veldig hyggelig, sier rektor Anne Husebekk.

Det betyr mer penger. Det såkalte tellekantsystemet gir tildelinger fra en felles pott fordelt etter antall publiseringer.

- Potten er fast, men så lenge andre institusjoner ikke øker like mye blir det mer til oss, sier seniorkonsulent Randi Østhus ved UiT.

Fusjon

Og det gjør det: Etter ti år med sterk økning, avtar veksten nasjonalt. Både NTNU i Trondheim, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo hadde nullvekst eller nedgang mens UiT øker. Riktignok ikke like mye som de opprinnelige tallene fra årets tilstandsrapport fra Kunnskapsdepartementet. Her fremgår det at UiT hadde en vekst på 15 prosent i publiseringer.

- Det kommer av fusjonen med Høgskolen i Finnmark. Det justerte tallet er 10,5 prosent. Men det er fortsatt bra, sier Østhus.

Universitetet i Tromsø har nest høyest økning i antall publiseringspoeng etter Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er særlig HSL-fakultutet, og spesielt Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Institutt for språkvitenskap (IS) og Institutt for filosofi og førstesemesterstudier som skiller seg ut med stor økning. Helsefak publiserer fortsatt suverent mest, men kan ikke skilte med samme økning.

- Vi har jobbet veldig systematisk mot dette, sier prodekan ved HSL-fakultetet Turid Moldenæs.

- Forskning, særlig innen våre fagområder, er en ensom aktivitet. Derfor har vi forsøkt å organisere forskningen på en annen måte. Vi har satt sammen forskergrupper og kollektiver rundt publisering, og ser man driver hverandre fremover om man jobber sammen.

Trekker studenter

Moldenæs sier det betyr mer penger til fakultetet. Men det er ikke den viktigste motivasjonen.

- Dette betyr status og prestisje for universitetet. Vi konkurrerer internasjonalt, og det er viktig å ha ry for gode forskningsmiljøer. Jeg tror dette er med på å trekke til oss dyktige studenter.

Universitetet i Tromsø ligger suverent i landstoppen for kvinneandel blant forskerene som publiserer. Den viktigste årsaken er at UiT har høyere kvinneandel enn de andre institusjonene.

Ved siden av Universitetet i Agder og Handelshøyskolen BI ligger også Tromsø på topp i antall publiseringer under Open Access - forskning tilgjengelig for almennheten. Tidligere ble mesteparten av forskningen publisert i tidsskrift med dyre abonnementsordninger men det er nå en bevisst satsing for å gjøre mer gratis.

- Her har Universitetsbiblioteket i Tromsø gjort en viktig jobb, sier Moldenæs.

Kommentarer til denne saken