Først fikk de vindmøller, nå kan det bli avfallsdeponi ved fjorden: – Det er lynsjestemning

Befolkningen i Kattfjord vil stanse deponiplaner.