Ambulansehelikopteret , Eurocopter EC 145 T2, skal fly fra den nye basen på Evenes fra 30. april. Det melder Helse Nord.

Det nye ambulansehelikopteret skal betjene fire sykehus i Midtre Hålogland, og flyr i dette nordnorske landskapet fra 30. april 2015.

Sist det ble etablert en ny ambulansehelikopterbase i Norge, var på Ål i 1994. 21 år senere er det befolkningen i Midtre Hålogaland som skal få raskere akuttmedisinsk hjelp når et nytt ambulansehelikopter settes i drift ved Harstad/Narvik lufthavn på Evenes. 

Universitetssykehuset Nord-Norge er medisinsk ansvarlig for tjenesten mens Norsk Luftambulanse AS er helikopteroperatør og har fått tildelt kontrakt for de tre første årene.
Det er også inngått avtale med Forsvarsbygg om leie av lokaler for basen og Luftambulansetjenesten ANS har hatt ansvar for at basen er blitt utbedret og tilpasset tjenestens krav.