Det var høsten 2018 Tromsøselskapet NFS AS gjorde en avtale med franske SAS Jean-Paul Coll om leveranse av i overkant av 18 tonn torsk.

Nå har saken vært oppe i Nord-Troms tingrett etter at store deler av partiet måtte kasseres.

Franskmennene hadde da en reklamasjonsfrist på 12 timer. I følge stevningen så fisken umiddelbart fersk ut, men levansen var for stor til at de klarte å kontrollere hele.

Det førte til problemer for franskmennene. I følge domsslutningen hevder selskapet at en kunde betalte bare deler av fakturaen, og også andre reagerte på kvaliteten. De valgte derfor å returnere deler av leveransen.

Dette skjedde dagen etter at fristen gikk ut. Nfa AS aksepterte derfor ikke returen. Samtidig nektet SAS Jean-Paul Coll å betale.

Det franske selskapet ble forhindret fra å møte i retten. Saksøker begjærte en fraværsdom. De krevde 8300 Euro fra selskapet samt 1200 Euro i forsinkelsesrente.

Tingretten gir dem medhold, og føyer til 30.000 kroner i forsinkelsesrenter.