Fulgte drømmen for tre år siden – opplever magisk vekst: – Ser aldri på CV-en når vi rekrutterer 

Magy Media as har en snittalder på 25 år og en magisk inntektsøkning. nå legger de en slagplan for å bli mer lønnsomme.