Fylkesmannen mener utfyllingen kan være ulovlig. På bildene brukes kommunens bil til å dumpe masser

Eiendommen tilhører ansatt i Tromsø kommune.