Lars Georg Fordal har sin siste arbeidsdag som daglig leder for Barentssekretariatet 1. juni.

Barentssekretariatets styre begynner nå jobben med å finne en ny daglig leder.

Det melder de selv i en pressemelding mandag morgen.

Fordal har vært daglig leder siden høsten 2016, og gikk i fjor over i sin andre åremålsperiode i Barentssekretariatet. Han har nå valgt å si opp sin stilling for å gå inn i Røde Kors sitt internasjonale arbeid.

– Jeg har trivdes svært godt gjennom årene jeg har jobbet i Barentssekretariatet, og det blir vemodig å forlate jobben som daglig leder. Å bidra til å utvikle internasjonal dialog og folk til folk-samarbeid i Barentsregionen har vært givende og interessant. Det har vært veldig inspirerende å bli kjent med dyktige kolleger og engasjerte samarbeidspartnere i inn- og utland, uttaler Lars Georg Fordal.

Skal jobbe med nødhjelp

For Røde Kors-bevegelsen skal Fordal blant annet bidra med humanitær bistand.

– Når jeg nå velger å forlate Barentssekretariatet, er det fordi jeg er tilbudt en viktig og spennende jobb i Røde Kors sin internasjonale organisasjon, forteller Fordal.

– Jeg kommer til å jobbe for Det internasjonale Forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) i Russland. De ulike delene av Røde Kors-bevegelsen jobber i tett samarbeid for å møte humanitære behov i flere land som følge av krigen i Ukraina. Å bidra i arbeidet med å hjelpe oppleves som det mest meningsfulle jeg kan gjøre akkurat nå, legger han til.

Jobber med å finne en ny daglig leder

Styreleder Øystein Ruud forteller at Barentssekretariatets styre nå vil begynne prosessen med å finne en ny daglig leder.

– Fra styret vil vi takke Lars Georg for hans innsats gjennom flere år i Barentssekretariatet.

Særlig de siste årene, med krig og pandemi, har det vært en utfordrende jobb å lede sekretariatet, og vi er godt fornøyde med jobben Lars Georg har gjort. Barentssekretariatet er inne i en tid med endring. Derfor blir det viktig å gjøre en grundig jobb for å finne den riktige personen som skal overta stillingen som daglig leder, sier Ruud.

Nestleder Marit Egholm Jacobsen vil bli konstituert i stillingen som daglig leder frem til styret har ansatt en ny.