Gjeld da de gikk konkurs: 12.138.613.471 kroner og 36 øre

Northlands lager på Fagernes. Lageret fikk hard medfart i stormene i slutten av januar og starten av februar.

Northlands lager på Fagernes. Lageret fikk hard medfart i stormene i slutten av januar og starten av februar.

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Det var i oktober i fjor det svenske mineralselskapet Northland Reources meldte oppbud og sa opp alle ansatte i det som var en av Nord-Sveriges største arbeidsplasser. Selskapet ble etablert da malmprisene var på topp. De slet lenge økonomisk, men da malmprisene ble halvert måtte de kaste inn håndkleet.

Northland hadde virksomhet i både Sverige, Finland og Norge. Til sammen åtte selskap ble rammet av konkursen: Northland Resources SE, Northland Sweden AB, Northland Resources AB, Northland Logistics AB , Northland Logistics AS Northland Mines OY and Northland Exploration Finland OY.

Selskapet utvant malm i Nord-Sverige, og sendte dette via lastebiler og tog til Narvik. Der er det investert store summer i en ny malmkai. I følge boinnberetningen verdt 750 millioner.

Da selskapet gikk konkurs rammet dette totalt 50 arbeidsplasser i Narvik. Både hos malmutskipingen som var driftet av Grieg Logistics og hos transportørene.

Sveriges største

Nå melder Norrbottens Kurieren at den svenske bostyreren har regnet seg frem til en sluttsum som gjør konkursen til Sveriges største gjennom tidene:

12.138.613.471 kroner og 36 øre (12,1 milliarder). I tillegg kommer selskapets utenlandske avdelinger som håndteres av egne bostyrere. 

- Dette er definitivt på topp i Sverige gjennom alle tider, sier Rolf Åbjörnsson, en av Sveriges mest erfarne bobestyrere til avisen.

En milliard fra staten

Kurieren har fått tilgang på opptegningen av boet, der bostyrer Hans Andersson gjør rede for gjeld og eiendom i boet: 

Det offentlige har investert og gitt tilskudd på til sammen en milliard kroner. De pengene er tapt. I tillegg har den svenske staten betalt ut lønnsgarantier på nær 43 millioner.

Boet sitter på verdier for rundt 1,8 milliarder etter konkursen.

Gjelden - inkludert gjeld i Norge, beløper seg til nær 14 milliarder kroner. 8,2 milliarder er prioriterte krav til långivere. Men disse ser ikke mye til pengene sine konstaterer Kurieren. Blant selskapene som taper store penger er Metso med 796 millioner og Peab med 264 millioner.

Dette er eiendelene bostyrere har kartlagt:

  • Gruve og industrianlegg i Kaunisvaara.
  • Alt på hjul var leaset og går tilbake til Caterpillar og Swedbank finans. Lastebiler var registrert på et datterselskap i Peab.
  • Northland logistics eier togvognene og malmhallen i Pitkäjävri. Taket på malmhallen eies imidlertid av et annet selskap.
  • Northland logistics AS (Norge) eier lasteanlegg for skip og bygninger i Narvik havn. Tomten de står på eies av Narvik havn.

Det skal ha vært flere interessenter som har luktet på boet. LKAB var den mest sannsynlige kjøperen, men de har avkreftet at de vil kjøpe Northland.

Flere sliter

Det er ikke bare Northland som har slitt etter en lang periode med lave priser på mineraler. Også Store norske på Svalbard og Sydvaranger Gruve i Kirkenes opplever tøffe tider. Førstnevnte lever av kull, sistnevnte av jernmalm.

Tidligere direktør i Store Norske forklarte konkursen i Northland slik under årets TINN-konferanse i Narvik:

- Northland ble etablert i en periode da det var ekstremt høye priser på råvarer. De bruke lang tid med å komme i gang og de ble møtt med nedgangstidene. De var faktisk ikke ferdige med utbyggingen før de måtte kaste inn håndkleet, sa Hermansen til Fremover.

Han mener at mangelen på en faglig tyngde var årsaken til at utfallet ble som det ble.

- De hadde kanskje ikke den faglige tyngden i seg fra starten av er med å gjøre ting vanskelig. Hadde det gått mye raskere å bygge ut ville de vært "on stream" og fått glede av de høye prisene som var. Det var eventyrlige høye priser en periode, men den har nå flatet ut til det normale, sier Hermansen.