Granskerne har hatt flere store oppdrag for Hurtigruten: - Dette er ikke uproblematisk

Sikter seg inn på nøkkelansatte i granskingen som skal finne ansvarlige for korona-utbruddet.