Gå til sidens hovedinnhold

En konkurs her vil ramme 1500 arbeidsplasser

Sydvaranger sliter tungt:

Artikkelen er over 6 år gammel

Næringsdepartementet blir fortløpende oppdatert med utviklingen.

– Sydvaranger Gruve er en så viktig arbeidsplass, ikke bare i Kirkenes, men for hele regionen. Vi har valgt å gi departementet fortløpende oppdateringer om bedriftens økonomiske situasjon denne høsten, siden en konkurs vil få så store ringvirkninger på samfunnet, sier gruvas pressetalsmann, Harald Martinsen.

Det skriver Finnmarken.

1500 arbeidsplasser

Sydvaranger Gruve står oppført med rundt 420 ansatte. Regner man med underleverandører og andre som jobber i tilknytning til driften, kan en konkurs ramme over 1.500 arbeidsplasser i Sør-Varanger, en kommune med i overkant av 10.000 innbyggere.

Martinsen understreker at det er Sydvaranger Gruve som har tatt initiativet til å holde departementet løpende orientert.

– Gruva er et så viktig element i sysselsetting og økonomisk utvikling i regionen, og vi tror det er i samfunnets interesse i at gruven består. Derfor er det naturlig at vi holder myndighetene orientert om utviklingen, sier Martinsen

– Må selv finne tiltak

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser at de følger situasjonen nøye.

– Men selskapet må selv vurdere eventuelle tiltak. Dersom selskapet skulle beslutte å legge ned, eller ha en driftspause, vil det naturligvis være krevende for de ansatte, deres familier og lokalmiljøet, skriver kommunikasjonsstaben i en e-post til Finnmarken.

Hun opplyser at eventuell hjelp fra det offentlige skjer via ekstraordinære omstillingsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, eller via Innovasjon Norge.

Gruva har foreløpig ikke søkt slike redningspakker.

Underskudd også i år

Halvårsresultatet til Sydvaranger Gruve, som ble lagt fram i september, viste et underskudd på 16,5 millioner kroner.

Og den negative trenden har fortsatt utover høsten, knyttet til en stadig fallende jernmalmpris. Et underskudd på over fem millioner kroner var resultatet etter tredje kvartal.

De ansatte gikk denne uken med på et generelt lønnskutt på tre prosent i inntil seks måneder for å hjelpe på situasjonen..

Kutter fra gulv til tak

Martinsen, som tidligere har hatt stillingen som utviklingsdirektør, foreslo selv å gå av for å kutte kostnader.

Samtidig forhandlet gruveledelsen med de ulike klubbene om et lønnskutt. Martinsen sier han er imponert over måten selskapets ansatte står samlet i en vanskelig økonomisk tid.

– En ting er at lønnskuttet gir selskapet et økonomisk pusterom. Det andre er den sterke signaleffekten dette sender, sier Martinsen.

Kommentarer til denne saken