En undersøkelse gjort av Respons for Amedia og NRK, viser at 50 prosent av de 600 spurte er imot at det skal satses mer på oppdrett i Finnmark. Det melder ifinnmark.no.

Kun 39 prosent er for.

Mest imot i Alta

En overvekt av velgerne i Finnmark er mot å satse mer på oppdrettsnæringen. Denne holdningen holder seg stort sett i alle regioner i Finnmark. Men Alta-området er mest imot økende satsing på oppdrett.

Tor Erland Nilsen, daglig leder i ALI, er ikke overrasket over tallene.

- Undersøkelsen er helt i overenstemmelse med inntrykket jeg har. Det har vært mye rømminger og styr. Oppdretterne tar ikke dette på alvor, fastholder Nilsen.

Han er ikke overrasket over at motstanden er størst i Alta.

- Altalaksen står sterkt og er en del av vår identitet. Dette viser at folk begynner å få nok, fastholder han.

Nilsen mener signalet undersøkelsen gir, må tas på høyeste alvor.

- En næring som skal være satsingsområde for Norge fremover må ta innover seg dette. Man kan ikke utvikle det på tvers av befolkningen. Det er bra at signalene er så klare til oppdretterne og politikerne. Dette er ikke godt nok. Det må de ta på alvor, sier Nilsen.

"Interesant"

Kommunikasjonsansvarlig i Grieg Seafood Finnmark, Lasse Sørnes, velger å tolke undersøkelsen positivt:

– Fortsatt så synes jeg at dette er en ganske interessant og fin undersøkelse, som viser at 49 prosent under 30 år faktisk er for, sier han til NRK Finnmark.

Grønne imot - de blå for oppdrett

En overvekt av velgerne i Finnmark er mot å satse mer på oppdrettsnæringen. Denne holdningen holder seg stort sett i alle regioner i Finnmark. Men Alta-området er mest imot økende satsing på oppdrett. I Hammerfest-regionen er velgerne mer delt i synet på oppdrettsnæringen.

Størst motstand mot å satse mer på oppdrett er det blant velgere som stemmer Rødt, SV, Sp, Venstre og MDG. Flest tilhengere finner vi blant velgere som stemmer KrF, Høyre og Frp. Velgere som stemmer Ap og Kystpartiet er mer delt i synet på oppdretts-næringen.