HAMMERFEST (ifinnmark.no): Etter obduksjonsfunn og analyseresultater fra Veterinærinstituttet ble virussykdommen Infeksiøs lakseanemi (ILA)  stadfestet på oppdrettslaks ved lokaliteten av Mattilsynet 16. juni i år, skriver Kyst.no.

Laksen fra merden hvor det har blitt påvist smitte skal allerede ha blitt slaktet ved Grieg Seafoods anlegg på Simanes i Alta, skriver NRK Finnmark. Overfor statskanalen roser Mattilsynets Sofus Olsen selskapet for rask reaksjon da de først mistenkte sykdomsutbruddet.

Tidligere i år ble det påvist ILA ved et annet av Grieg Seafoods lokaliteter i Hammerfest kommune – Kleppnes.

«Ulmebrann»

Veterinærinstituttet opplyser på sin nettside at ILA er en alvorlig virussykdom hos laks og som har en typisk smittsom opptreden.

Utbruddet starter vanligvis i en i én merd og sprer seg over uker og måneder til nabomerder. ILA kan på mange måter karakteriseres som en «ulmebrann», men det er også registrert tilfeller med svært høy dødelighet.

Viruset angriper primært cellelaget som kler innsiden av blodkar og hjertet. Symptomer kan være alvorlige blødninger i hus og indre organer, ifølge Veterinærinstituttet.