I et halvt år har det vært full strid mellom Harstad og Hammerfest om hvem som skal få driftsorganisasjonen for gigantubyggingen Johan Castberg. De som går seirende ut, vil trolig også få flere arbeidsplasser når øvrige områder av Barentshavet bygges ut.

Snart tar Statoil avgjørelsen.

– Det er blitt en følelsesladd sak, som jeg synes har vært vanskelig. Til tider har temaet blokkert for samarbeid mellom de to byene, sier Harstad-ordfører Marianne Bremnes til Sysla, og forteller at saken lå død under rbeiderpartiets landsmøte i vår.

- Det var elefanten i rommet.

– Det var et helt bevisst valg fra begge sider. Vi snakket ikke om Castberg, sier varaordfører Marianne Sivertsen Næss i Hammerfest til Sysla.

Johan Castberg er det største kjente feltet som ikke er bygget ut på norsk sokkel. Utbyggingen var opprinnelig stipulert til å koste 100 milliarder kroner. Etter at oljeprisen kollapset var ikke prosjektet lenger lønnsomt. Nå er kostnadene kuttet til 50-60 milliarder. Utbyggingen vil i følge Statoil bidra til 23.000 årsverk. Over halvparten av totalinvesteringene er norske vare- og tjenesteleveranser til feltet. Den nordnorske verdiskapingen i utbyggingen er anslått til å utgjøre 1,7 milliarder kroner. Tror på nordnorske leveranser for 1,7 mrd ved Castberg-utbygging: - Dette er dagens gladnyhet

Samtidig er det knyttet store forhåpninger til at det blir ilandføring og aktivitet på land når nabofeltene bygges ut.

Harstad har i dag driftsorganisasjon for Statoil, som driver Norne og Aasta Hansteen. Hammerfest har driftsorganisasjon for Goliat og deler av Snøhvit.

Begge fylkene har gitt innspill til konsekvensutredningen. Fylkestinget i Finnmark har vedtatt at kontoret bør legges til Hammerfest.

- Hammerfest har bygget opp den mest solide og kompetente industriklyngen innen petroleum i Nord-Norge, står det i vedtaket.

Fylkesrådet i Troms vil ha Harstad. fylkesrådet i Troms.

Fylkesråd for næring Willy Ørnebakk (Ap) sa før jul at han håpet Nord-Norge kunne samle seg om Harstad.

- Vi er nok enig i 99 prosent av våre innspill til Statoil. Når det gjelder service og forsyninger er selskapene opptatt av seilings- og flyavstand. Ringvirkningene kommer til å bli spredt. Men vi er soleklar på at driftsorganisasjonen må legges til Harstad. Når vi har bygget opp en organisasjon som server hele landsdelen fra Trøndelag og nordover er det viktig at vi står sammen om å styrke Harstad, sa Ørnebakk.

Han viser til at Hammerfest har 540 årsverk innen oljeservice, og trolig får flere. Bråstopp i oljeeventyret i nord: Troms faller mest

Selskapet skal ta beslutningen før konsekvensutredningen for Castberg-prosjektet sendes ut på høring i sommer.

– Det som er bestemt, er at driftsfunksjonen skal legges til Nord-Norge. Vi har stor forståelse for synspunktene fra begge byene, sier prosjektdirektør Knut Gjertsen til Sysla.

Vil ha ringvirkninger

De nordnorske politikerne vil også har inn en lang rekke andre momenter i konsekvensutredningen for å sikre ringvirkninger, som de mener bør bli større enn fra Melkøya og Goliat.

Ilandføring: Ytterligere funn i området kan åpne for ilandføring og bygging av en ny terminal på Veidnes. Troms fylkeskommune mener dette må vektlegges i konsekvensutredningen, og at den planlagte FPSO-innretningen på Castberg må tilpasses slik at ilandføring ikke gir behov for nye investeringer.

Elektrifisering: Det er lagt opp til å forsyne utbyggingen med eget anlegg. Fylkesrådet ber om en ny vurdering av forsyning fra land. Ikke minst fordi dette vil gi mindre utslipp av klimagasser. Dropper strøm fra land stor nordnorsk oljeutbygging: - Dette er et resultat av Statoils egen udugelighet

Ringvirkninger: Fylkesrådet mener det er flere muligheter for verdiskapning som mangler i KU-programmet: Oppsplitting av kontrakter for å gjøre lokalt næringsliv i stand til å konkurrere om kontarkter, etablering av subsea-senter for lagring og vedlikehold, bruk av fiskebåter i beredskap som for Goliat.