Har bare penger til å fortsette til sommerferien

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Morselskapet Northern Iron Limited sendte ved midnatt norsk tid ut en kunngjøring til den australske børsen, hvor handelen med gruveaksjer var stanset onsdag.

Her går det fram at de har fått på plass en del avtaler som letter den økonomiske situasjonen for Sydvaranger Gruve, men bare på kort sikt, melder iFinnmark.

-Heldigvis gir dette oss et pusterom i tre nye måneder. Dessverre er det fortsatt ingen permanent eller langsiktig løsning i sikte, men det jobbes på spreng for å få dette på plass så snart som mulig, skriver talsmann Harald Martinsen i en kommentar.

Usikkert andre halvår

Av børsmeldingen  går det tydelig fram at konkursklokka tikker stadig høyere for selskapet.

- Dersom bestrebelsene ikke lykkes, er det usannsynlig at Sydvaranger vil være i stand til å fortsette driften i dets nåværende form etter juni, skriver selskapet.

Den lave prisen på jernmalm har slitt ytterligere på den allerede lave pengebeholdningen til Sydvaranger Gruve i første kvartal i år. Både kraftige kostnadskutt, effektivisering og hjelp fra kreditorer og kunder har vært nødvendig for å holde skuta flytende fram til nå.

Selskapet er på lang sikt avhengig av kapital fra eksisterende eller nye eiere for å sikre videre drift og planlagte utbygginger.

Utsetter avdrag

For å avhjelpe på kort sikt har gruvas to største kreditorer, DNB og Innovasjon Norge, nå gitt gjeldsutsettelse i andre kvartal. I tillegg har Tschudi Bulk Terminals i Kirkenes frafalt leasingforpliktelser for samme periode. Felix Tschudi er blant gruvas største eiere.

Gruvas største kunde, Tata Steel, har tidligere gått med på å fryse rabattavtalen på jernmalm. De har nå også gått med på kortere betalingsfrist til Sydvaranger i andre kvartal.

Dekker valutatap

DNB har også gitt ytterligere nødhjelp ved å øke driftskreditten, samt at de dekker selskapets valutatap i andre kvartal. Sydvaranger inngikk i fjor en avtale om fast vekslekurs på dollar som med dagens valutakurser slår svært ugunstig ut.

I regnskapet for fjerde kvartal varslet de at dette kunne påvirke resultatet i 2014-2016 oppimot 300 millioner kroner i feil retning.

Hjørnesteinsbedriften i Sør-Varanger, som har om lag 500 ansatte, avsluttet fjoråret med over 40 millioner kroner i minus siste kvartal. Det endelige årsregnskapet for 2014 er ventet offentliggjort til uka.