Har stor pågang av bedrifter som frykter for framtiden

Nordnorske bedrifter rammes hardt. NHO Arktis opplever stor pågang av bedrifter som nå frykter for framtiden sin.