Investerer tungt - men sikrer overskudd

Som forventet: Administrerende direktør, Ove Brattbakk, forteller om store investeringer for Helgeland Kraft i fjor. Foto: Jon Steinar Linga

Som forventet: Administrerende direktør, Ove Brattbakk, forteller om store investeringer for Helgeland Kraft i fjor. Foto: Jon Steinar Linga

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Årsresultatet for 2014 ble som forventet for Helgelands Kraft som gjennom fjoråret har vært gjennom store investeringer.

Det er investeringer i strømnettet og nye vannkraftverk som har sørget for en del utgifter gjennom 2014.

- Vi er opptatte av å rendyrke vår kjernevirksomhet og har i 2014 solgt våre eierandeler i Signal Bredbånd. For å bedre inntjeningsgrunnlaget vårt i framtiden, har vi også valgt å investere i nett og nye vannkraftanlegg, forteller administrerende direktør, Ove Brattbakk.

Solide investeringer

I løpet av 2014 ble det brukt 575 millioner kroner på investeringer, 255 millioner kroner mer enn året før.

- Vi har fortsatt et betydelig investeringsprogram framover, både innenfor vannkraft og nett. Vårt mål er å bedre forsyningssikkerhet og gi økt verdiskapning på Helgeland, sier Brattbakk.

Driftsresultatet er noe under budsjettert for Helgelands Kraft, noe blant annet lavere kraftpriser og mindre produksjon på grunn av lite nedbør for HK Vannkraft.

Godt årsresultat

I tillegg økte driftskostnadene for HK Nett, mens HK Strøm fikk et betydelig bedre resultat på grunn av økte marginer, stabilt volum og god styring på kraftkjøp. Det totale resultatet endte på 119 millioner kroner.

- Resultatet fra kjernevirksomheten er redusert slik vi hadde forventet. Men for 2014 hadde vi en positiv engangseffekt på grunn av endringer i regler for behandling av pensjon. I tillegg forbedret finansresultatet seg på grunn av salg av Signal Bredbånd. Vi hadde også et økt utbytte fra deleide selskap. Disse engangseffektene bidrar til et årsresultat bedre enn budsjettert, forklarer Brattbakk.

Helgeland Kraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og styret foreslo et utbytte på 39 millioner kroner.

- Helgeland Kraft har et stort kapitalbehov de kommende år. Derfor blir en balansert utbyttepolitikk et viktig element for å sikre kapitaltilgangen framover. Med utsikter til fortsatt lave kraftpriser og lavere inntjening for nett, vil lønnsomheten utfordres og kontroll på kostnader og prioriteringer på investeringer vil bli viktig, avslutter Brattbakk.

Artikkeltags