Foreslår å øke utgiftene for småbarnsforeldre i Tromsø for å få budsjettet i balanse

Sykdommen er overforbruk. Medisinen er strammere budsjett gjennom rammefinansiering. Det vil merkes i spesielt oppvekst- og helsesektoren, om forslaget går gjennom.