Selskapet har vært gransket i ett år. Nå er resultatet klart

Tor-Arne Viksjø, Dips

Tor-Arne Viksjø, Dips

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

- E-helseselskapet DIPS er svært tilfreds med at ESA nå har konkludert sin ett år lange gransking av anbudsprosessen ved Helse Nord RHF med at ingen konkurranseregler ble brutt ved kontraktstildeling i 2011, sier administrerende direktør Tor Arne Viksjø i DIPS ASA i en pressemelding.

I et brev til Næringsdepartementet, datert 7. mars 2016, konkluderer EFTAS overvåkingsorgan med å legge ned granskingen av IKT–avtalen mellom Helse Nord RHF og DIPS ASA – en granskingssak som ble offentlig kjent 5. mars i 2015.

ESA skriver i sin endelige redegjørelse at overvåkingsorganet ”…ikke har funnet noen indikasjoner..” på at IKT-avtalen som ble inngått mellom Helse Nord og DIPS i 2011 var i strid med EØS-avtalens konkurransebestemmelser. 

-Det har tidvis vært utfordrende å møte de offentlige beskyldningene og mistenkeliggjøringen om uregelmessigheter i avtaleverket - internt, utad og overfor våre kunder. Etter vårt skjønn var en slik granskning unødvendig, all den tid anskaffelsen ble gjennomfør svært ryddig og i samsvar med regelverket, sier Viksjø.

ESA innledet granskingen etter en reportasjeserie på TV2 i 2014 og 2015 om påståtte brudd på reglementet for offentlige anskaffelser i Helse Nords anbudsprosesser for elektronisk pasientjournal (EPJ) i 2003 og 2011. Helse Nord RHF erkjente og beklaget allerede i 2004 at tildeling av kontrakten i 2003 burde ha vært lagt ut på offentlig anbud, dette skjedde etter blant annet kritikk fra Riksrevisjonen.

Om DIPS ASA

DIPS ASA har hovedkontor i Bodø, og er landets ledende leverandøren av e-helsesystemer til norske sykehus. Selskapet har avtale med tre av fire regionale helseforetak, og samtlige sykehus i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst har avtale om bruk av selskapets hovedprodukt, DIPS Elektronisk Pasientjournal (EPJ) og Pasientadministrasjon (PAS).

Om ESA

ESA kontrollerer gjennomføring og praktisering av EØS-avtalens regler for Island, Liechtenstein og Norge. Organet skal sikre at EFTA-statene overholder sine forpliktelser, som muliggjør landenes deltagelse i EUs indre marked.

Artikkeltags