Vil ofre kultur, innvandringstiltak og administrasjon for å skåne helsekuttene i Tromsø

Frp-politikere har laget alternativ kuttliste på 128 millioner.