Henry Hansen fra Lavangen vil ta over ambulanseflygningene i Norge. Med svenske helikopter i ryggen kan det gi Nord-Norge kortere utrykningstid og bedre tilbud.

- Dette har vært målet mitt hele veien, sier Henry Hanssen.

Torsdag lanserte Scandinavian Air Ambulance at de åpner kontor i Tromsø, og har ambisjoner om å overta ambulanseflyging med helikopter - og etterhvert fly - i Norge. Og det skjedde med brask og bram. Gøran Persson - tidligere svensk statsminister og spesialrådgiver for selskapet - ble fløyet opp ens ærend i ambulansefly, og kom hutrende inn i hangaren.

- Jeg glemte frakken. Det var 17 grader i Stockholm.

Tjente 180 millioner

Den lærerskoleutdannede lavangsværingen Henry Hansen har kommet langt siden han begynte i Lufttransport AS på 80-tallet og etterhvert startet opp et svensk datterselskap i samarbeid med Bjørn Kjos.

- Vi startet med ingenting. Nå har vi 180 ansatte, 25 fartøy og frakter 14.000 pasienter i året.

SE VIDEO:

SAA er blitt Nordens største ambulanseflyselskap. Hansen tjente 180 millioner kroner da brorparten av SAA ble kjøpt opp av britiske Avincis Group - verdens nest største helikopterselskap. SAA drives videre som selvstendig selskap, og har i dag ambulansekontrakter i Sverige, Finland og Danmark.

Gevinsten fra fusjonen er han klar til å investere i å bygge seg opp i Norge.

- Vi har godt med kapital til å gjøre denne satsingen. Og vi har en medeier i ryggen med store muskler, sier Marius Hansen, sønn og viseadministrerende direktør.

Millardbeløp

De har allerede gjort de første ansettelsene ved tromsøkontoret. Nå starter arbeidet fram til prekvalifiseringen for anbudet på de norske helikopterbasene, som går ut i oktober.

- Norge ligger foran og har et svært strengt regelverk. Vi rigger oss nå for dette.

Norske luftambulansebaser. Sju av disse ligger i området til Helse Nord.

I dag er markedet delt mellom Lufttransport AS, som har basene i nord, og Norsk Luftambulanse som har hovedtyngden i sør. Men siden forrige anbudsrunde er det åpnet for internasjonale aktører.

- Vi vil levere inn anbud på samtlige baser, sier  Henry Hanssen.

- Og flytte hovedkontoret til Tromsø?

- Det skal du ikke se bort fra, flirer Hanssen.

Det dreier seg ikke om småpenger. Den nye helikopterbasen på Evenes har alene budsjetterte driftskostnader på 50 millioner kroner i året. Kontraktene for de 12 basene går over 10 år.

Regler for hviletid og tekniske problemer har tidvis satt ambulansefly og -helikopter på bakken. Det er i dag en samarbeidsavtale som gjør at norske AMK-sentraler kan be om assistanse fra svenske baser. Om SAA får kontrakt i Nord-Norge kan det gi bedre utnyttelse av ressursene på tvers av grensene, mener Hansen.

- Vi har tidligere hatt tragiske ulykker der det kunne vært brukt svenske ressurser. Vi vil kunne dra veksler på baser i Sverige.

SAA opererer i dag helikopterbasene i Luleå og Gällivarre som begge har norske oppdrag innenfor rekkevidde.

Forventer vekst

SAA ser for seg stor vekst i markedet for luftambulanse.

- Vi har en økning i antall flygninger på 10 prosent årlig. Det gjelder også lengre transporter, vi flyr pasienter fra lenger sør i Europa til Norge, Sverige og Finland. Eldre har penger og reiser mer, sier Henry Hansen.

Göran Persson mener de nordiske velferdssamfunnene kommer til å trenge mer lufttransport på grunn av utviklingen i spesialisthelsetjenestene.

- Helse er viktig for folk. Jeg har selv vært med på å legge ned sykehus, og det har vært smertefullt. Men det er mer rasjonelt å bruke lufttransport. Her har Norge gått foran, sier Persson.

- Folk forventer også den beste behandlingen. Det betyr at flere pasienter kommer til å måtte flys til sykehus i for eksempel Tyskland og England.

Göran Persson møter tromsøordfører Jens Johan Hjort. Henry Hansen til venstre.

Forventer flere aktører

De endelige anbudene for de norske helikopterbasene skal leveres i mars 2016, de som vinner overtar basene først i 2018.

- Det tar tid å bygge opp en base. Det tar 18 måneder fra du bestiller et nytt helikopter til det leveres, sier Hanssen.

Neste år går også anbudene for flytransport ut. Hansen er klar på at de vil delta også der.

- Det blir to spennende år.

Adm.dir Stig Næsh i Lufttransport sier de lenge har vært klar over at de og Norsk Luftambulanse kom til å få konkurranse.

- Men det blir ikke bare SAA. Vi regner med at det kommer til å melde seg flere etter at det ble åpnet for internasjonal konkurranse.

Næsh tror de kommer til å tjene på at de allerede er godt etablert.

Lufttransport har base i blant annet Tromsø.

- Vi og Norsk Luftambulanse har en hjemmebanefordel. Vi har bygget opp et kvalitetsapparat for å håndtere norske forhold med mørke og dårlig vær. Men vi skal ikke tro at ingen andre kan gjøre det. Derfor må vi skjerpe oss.

Anbudet går ikke på pris alene, men er en samlet pakke hvor hele tilbudet selskapene kan gi vurderes.

- Derfor mener jeg vi er svært konkurransedyktige, sier Næsh.