Helgelandssykehuset Mo i Rana har ferdigstilt rapport om utviklingsplanen.

Det skriver an.no.

Rapport med innledende høringsbrev, skal etter framdriftsplan sendes ut etter at rapport og evaluering er behandlet i styringsgruppen.

Det har vært kjent at det i utgangspunktet foreligger tre alternativer.

Et null-alternativ som innebærer dagens struktur uten utbygging. Et Helgelandssykehus i dagens bygningsmasse vil ikke ha areal nok til å utføre pasientbehandlingen som utføres i dag.

Nytt sykehusbygg

Alternativ 1 innebærer utbygging av alle tre sykehusavdelingene, slik at det blir plass nok til pasientbehandling. Disse to regnes som ett punkt.

Alternativ 2 innebærer ett nytt sykehusbygg med noe aktivitet i de tre sykehusbyggene som finnes i Rana, Vefsn og Alstahaug.

Alternativ 3 er ett nytt sykehus.

Høyere investeringsbehov

Alternativ 2 og 3 er de alternativene som ble pekt ut som de beste.

- Alternativ 3 (ett nytt, samlet sykehus) har betydelig høyere og bedre nåverdi enn alternativ 1. Dette til tross for at alternativ 3 har vesentlig høyere investeringsbehov, men har lavere lønnskostnader, samt inntekter ved salg av eiendom og høyere driftsgevinster, skriver Helgelandssykehuset på nettsiden.

Alternativ 2 kommer også dårligere ut på grunn av høyt samlet investeringsbehov og høyere driftsutgifter. Alternativ 3 krever 110 færre stillinger enn de andre alternativene.

Helgelandssykehuset presiserer at lokalisasjon for nytt sykehus i disse alternativene ikke er vurdert på dette trinnet i planprosessen.