Gå til sidens hovedinnhold

Her er tiltakene regjeringa «glemte» i neste års statsbudsjett: – Helt uholdbart

Ap og SV slakter regjeringas nordområdesatsing:

Artikkelen er over 7 år gammel

Nord 24 har pratet med både Ap og SV i forbindelse med at de har lagt fram forslag til alternativt statsbudsjett. Noe er ulikt og mye er likt. Når det gjelder regjeringas nordområdesatsing, er de to opposisjonspartiene klokkeklare: Høyre og Frp burde ha gjort mer.

Stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap) mener Høyre og Frp gir med den ene hånda, men krever dobbelt tilbake med den andre i sin nordområdepolitikk.

– De bekrefter selv at de ikke har så mange nye tiltak. Vi kan heller kalle det en nordområdevidereføring enn en nordområdesatsing, sier Martin Henriksen til Nord24.

Slik Nord24 tolker det, er det spesielt tre mangler Ap og SV er enige om burde ha vært på plass:

1) Bevilgning til oppstart av nytt bygg ved Framsenteret

2) Regionale utviklingsmidler

3) Såkornfond og/eller satsing på nasjonalt "akseleratorprogram" for gründere

Spydspiss på vent

Henriksen er ikke spesielt imponert over at startbevilgninga til byggetrinn to ved Framsenteret nok en gang uteblir.

– Framsenteret er en av spydspissene i nordområdesatsinga. Det er veldig uheldig at regjeringa nå tre ganger har sagt nei til oppstartsmidler for byggetrinn to ved Framsenteret, både ved tilleggsproposisjonen ved forrige statsbudsjett, revidert nasjonalbudsjett og nå nytt forslag til statsbudsjett. Den rødgrønne regjeringa hadde inne midler til oppstart i sitt forslag til statsbudsjett, minner Henriksen om.

– Høyre og Frp har sagt at de må utrede og se nærmere på tallene. Det er helt uholdbart, mener han.

Vokst ut av eget hus

Direktør ved Framsenteret, Jan-Gunnar Winther sier de allerede har vokst ut av eget hus.

– Vi har 20 personer allerede som vi ikke har plass til, og som må sitte utenfor huset. Får vi ikke nytt bygg, vil de ulike forsknings- og kompetansemiljøene bli fragmentert og spredt rundt om i byen. Da mister vi de gode synergieffektene, sa Winther til Nord24 den 3. november.

Da hadde Venstre inkludert 25 millioner til oppstart i sitt alternative statsbudsjett.

LES OGSÅ:    Ber regjeringen om å gi klarsignal til dette bygget

Relevante rapporter og fakta

STATSBUDSJETTET: Her finner du regjeringas forslag til statsbudsjett for 2015.

ALTERNATIVENE: Se de alternative budsjettene til SV og Ap. Venstre og KrF har tidligere lagt fram sine alternative statsbudsjett. Det samme har Senterpartiet.

NORDKLODEN:  Her er regjeringas ferskeste statusrapport om nordområdene

LES OGSÅ:        undefined

LES OGSÅ:     undefined

Såkornfond til fem mrd.

SV er den som lover mest til nord i enkeltbevilgninger. Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes er svært fornøyd med å ha kjempet gjennom fem milliarder kroner til et nytt såkornfond i Nord-Norge på partiets alternative statsbudsjett.

150 millioner kroner av dette fondet er satt av til å brukes i 2015.

– I stedet for store skattekutt til de rike i Oslo gir dette nødvendig risikokapital til satsinger i nord, sier Fylkesnes til Nord24.

Nytt gründerprogram

Også Ap ønsker en bredere satsing på oppstartsbedrifter og gründere i nord.

– Vi setter av 250 millioner kroner nasjonalt til et akseleratorprogram. En femtedel av dette skal brukes i Nord-Norge. 50 millioner kroner i offentlige midler i nord vil utløse tilsvarende mengde privat kapital. Det kommer i tillegg til et såkornfond, sier Henriksen.

– Men dere har ikke prioritert såkornfondet i Aps alternative statsbudsjett?

– Vi prioriterer akseleratorprogrammet først, men vi ber regjeringa komme tilbake til stortinget med en plan for å opprette et såkornfond i første halvår i 2015. Vi ber regjeringa få fortgang i arbeidet med å få på plass flere såkornfond, også i Nord-Norge, sier Henriksen.

Regionale midler

Ap og SV er også enige om å gi distriktene mer i regionale utviklingsmidler (ofte kalt RDA-midler).

– Når regjeringa kutter i de regionale utviklingsmidlene, tar man egentlig fra fylkene muligheten til å styre utviklinga selv, sier Henriksen.

Ap vil gi distriktene 300 millioner kroner mer i regionale utviklingsmidler som skal komme næringslivet til gode.

– Stor andel til nord

SV er nesten like sjenerøse med sine 280 millioner kroner i regionale utviklingsmidler i sitt alternative budsjett.

– Dette er en generell pott til alle fylkeskommunene som tilfredsstiller kriteriene. Brorparten går til Nord-Norge, Sogn- og Fjordane og noen innlandsfylker. Vi i nord får en stor andel av dette, påpeker Fylkesnes.

Han minner om at sykkelrittet Arctic Race of Norway for eksempel ble berget av disse midlene. Tromsø havn, Universitetet i Tromsø, Nofima og Norut er andre aktører som har nytt godt av disse midlene.

LES OGSÅ: Har delt ut 1,55 milliarder på åtte år

– Regjeringas opplegg snakker i store bokstaver om forenkling. Oversatt til norsk betyr det egentlig sentralisering, kommenterer tidligere UiT-rektor Jarle Aarbakke, nå ordførerkandidat for Ap i Tromsø.

Lærlingeplasser og småbedrifter

SV trekker også fram økt satsing på lærlingeplasser samt setter av 100 millioner kroner til et nytt prosjekt de har kalt "Pilotinvest".

Det er et "nytt nasjonalt investeringsfond for pilotanlegg innenfor miljøteknologi".

– Det jeg hører overalt i nord, er at det er mange gode ideer, men veldig vanskelig å skaffe investorer. Det er spesielt de mindre prosjektene som sliter. Nord-Norge er i en brytningsfase. Vi kan stå i fare for å bli enda mer avhengig av kapitalen fra petroleumsindustrien og andre nye aktører, enten det er mineralselskaper, oppdrettsgiganter eller store fiskeriselskap. Når man mangler eierskap, mangler man også regi. Med en sånn satsing vil vi kunne få langt flere nordnorske ideer opp og stå. Vi kan bygge Nord-Norge på nordnorske premisser, sier Fylkesnes.

Den øvre støttegrensa i miljøteknologifondet er foreslått satt til 6,5 millioner kroner.

– Lite nytt

Martin Henriksen tok opp nordområdestrategien i Stortinget onsdag. Der synes han ikke at han fikk noen gode svar.

– Det som er tydelig er at når kunnskapsministeren (Torbjørn Røe Isaksen, Høyre) og utenriksministeren (Børge Brende, Høyre) svarer om nordområdesatsinga, er det få nye satsinger. Det er riktig at det er en økning i antall millioner kroner, men det er hovedsakelig satsinger som den rødgrønne regjeringa satte i gang, sier Henriksen, og viser til for eksempel det nye isgående forskningsfartøyet og nytt medisinbygg ved Universitetet i Tromsø.

– Vi har spurt Utenriksdepartementet om hva som er de nye satsingene relatert til nordområdene. De svarte da med fire satsinger, sier Henriksen.

Isbjørn og oljeberedskap

Nord24 har fått tilgang til svaret fra UD. Den viser at de fire offisielle nye enkelttiltakene til regjeringa er på totalt 64 millioner kroner:

* Samferdselsdepartementet får 40 milllioner kroner til ny miljø- og oljevernbase i Lofoten/Vesterålen

* Kommunal- og moderniseringsdepartementet får 700.000 kroner til prosjektet "Knutepunkt i Tromsø for arktisk, regionalpolitisk dimensjon"

* Klima- og landbruksdepartementet får 10 millioner kroner til isbjørntelling i Barentshavet

* Justisdepartementet får 13,3 millioner kroner ekstra som går til oppstart av rehabilitering av Longyearbyen energiverk på Svalbard

– Bred satsing

Spørsmålet fra Ap til regjeringa var:

"Hvilke nye satsinger innen nordområdepolitikken, som ikke er videreføring av satsinger fra tidligere statsbudsjett, er lagt inn i statsbudsjettet for 2015, og hvor mye utgjør dette i kroner enkeltvis og samlet?"

Svaret fra Utenriksdepartementet var ifølge Martin Henriksen:

"Nordområdesatsingen er bred og vår innsats bygger også videre på allerede påbegynte og iverksatte tiltak. Finansieringen av påbegynte tiltak innebærer en betydelig prioritering av nordområdene. Regjeringen vil fremover spesielt prioritere følgende fem områder: en kunnskapsbasert næringssatsing, en bred kunnskapssatsing i nord, økt samhandling med naboland i nord, en videreutvikling av infrastruktur og styrket miljøvern, sjøsikkerhet, rednings- og oljevernberedskap. Alle tiltak som kommer nordområdene til gode kan nødvendigvis ikke tallfestes. Dette gjelder for eksempel nordområdediplomati og internasjonalt samarbeid i nord samt pågående arbeid med effektivisering av nasjonale planprosesser og tilrettelegging for økt næringsutvikling i nord. Tiltak som kommer Nord-Norge til gode gjennom oppfølging av Nasjonal transportplan (NTP) er heller ikke tatt med i oversikten.

Aps smørbrødliste

Her er satsinger som Ap vil prioritere i sitt alternative statsbudsjett, og som de definerer som nordområdesatsinger:

·      Det europeiske romforskningsprogrammet - Copernicus - 50 millioner kroner.

·      Oppstartsbevilgning - Framsenteret i Tromsø - 10 millioner kroner

·      Kystvakten – økt seiling i nord – 10 millioner kroner

·      Gründersatsing – 50 millioner kroner skal satses i Nord-Norge  

·      Marint verdiskapingsprogram - 20 millioner kroner

·      Arktisk landbruk - 8 millioner kroner

·      Reversert kutt til selfangst - 12 millioner kroner

·      Hvitfiskpakke - 10 millioner kroner

·      Styrker støtte til Sametinget - 20 millioner kroner (6 mill er øremerket næring)

·      Styrker de samiske avisene – 5 millioner kroner

·      Artsdatabanken - 3 millioner kroner

·      Reversere kutt Finnsnes studiesenter og studiesenter.no - 6,3 millioner kroner

·      Reverserer studieavgift for utenlandske studenter

·      Nettolønnsordningen  styrkes - 30 millioner kroner (viktig for Hurtigruta)

·      Reiselivssatsing - 40 millioner kroner

·      Mer til regionale utviklingsmidler – en samlet økning 300 millioner kroner

Fant 570 millioner

– Arbeiderpartiet kritiserer oljepengebruken til Høyre og Frp, men foreslår her en økt bevilgning på 570 millioner kroner til nordområdesatsing. Hvor tar dere pengene fra?

– Vi reverserer kuttene i formueskatten. Vi vil ha skattenivået som i 2013. Her er vi ganske på linje med KrF. Det var ikke akkurat dommedag i 2013.

– Hvorfor har dere ikke prioritert alle disse satsningene i de åtte årene dere hadde makt fra 2005 til 2013?

– Det har vi gjort. Mye av disse forslagene er å reversere kutt som regjeringa nå gjør. Men så er det behov for å tenke nytt på noen områder også, sier Henriksen.

– Øker satsinga

Statssekretær Bård Glad Pedersen (H) skriver i en epost til Nord24 at regjeringa øker nordområdesatsinga.

– Regjeringen øker satsingen på nordområdene. Samlet foreslår regjeringen i budsjettet for 2015 en satsing på nesten tre milliarder kr (2,9 mrd. kr.). Det er en økning på over en halv milliard (574 mill. kr.) fra i fjor, en dobbelt så stor økning som den rødgrønne regjeringen fikk til i sitt 2014-budsjett. Satsingen inneholder flere gode nordområdetiltak. Noen tiltak er en videreføring og styrking av iverksatte tiltak. Andre tiltak er nye. Vi kobler kunnskap og næringsvirksomhet for å bidra til kunnskapsbasert næringsutvikling, og regjeringen har derfor satt av 150 millioner kroner til næringslivsprosjekter i perioden 2014 – 19. I samarbeid med KrF og Venstre styrkes satsingen i nord ytterligere, og det settes blant annet av midler til Norges deltakelse i Copernicus, som er EUs program for satellittbasert jordobservasjon.

Kommentarer til denne saken