Her skal det bygges 250 leiligheter. Nå søker de om flere

Vil øke Norrøna-prosjektet med 25 leiligheter.