De anslåtte kostnadene for prestisjeprosjektet til Tromsø kommune spriker 30 med millioner. Høydebassenget på Tromsøya med tilhørende ledningsanlegg er det største utbyggingsprosjektet for Vann og avløp i denne budsjettperioden.

Høydebassenget - eller selve vannfabrikken - var alene beregnet til 113 millioner 2014-kroner da den ble budsjettert for fem år siden. Nå er prosjektet godt i gang. Nye rørgater og ny vei graves ved bydelen Hamna og opp på Vardentoppen, og en ny vannledning er lagt mellom Tromsøya og Tønsnes på fastlandet.

Her graves nye rørgater og vei opp til Vardentoppen. Bildet er tatt onsdag kveld.

Sprik på 30 millioner

Men før enteprisen på selve høydebassenget ble sendt ut ville Vann og avløp sjekke om budsjettet holdt. Da enhetsleder for vann og avløp Geir Helø fikk tallene tilbake fra kommunens rådgiver ble det slått full alarm.

- Der ble kostnadene kalkulert til 153 millioner. En sprekk på 40 millioner med andre ord.

Vann og avløp skal være fullfinansiert av offentlige avgifter, og den regningen ville havnet hos skattebetalerne. Vann og avløp sendte for sikkerhets skyld samme grunnlagsdokumenter til Multiconsult for en tredjepartsvurdering.

- De kom med et tall som var 30 millioner lavere, forteller Helø.

På vent

Nå har de satt hele prosjektet på vent.

- Vi kan ikke sende ut enteprisen før vi vet at vi har klart å kutte store kostnader. Det eneste jeg kan si sikkert, er at det ikke kommer til å se ut som på tegningene vi har i dag. Det er et gedigent anlegg som skal sprenges inn i fjellet.

Ettersom anlegget ligger i et populært friområde ble det tatt høyde for at bygget skulle gli pent inn i terrenget og bidra til gode opplevelser. Asplan Viak AS har utarbeidet prosjektet og landskapsplanene. Prosjekteringen ble gjort av Cowi AS. Her blir det lagt opp til adkomsvei med parkeringsplass. Bak bassenget skal det bygges et stort utkikksplatå.

-  Men det er ikke her kostnadene ligger, forklarer Helø.

Illustrasjon: Asplan Viak

Stort volum

Bassenget skal ha et volum på 20.000 kubikkmeter og sprenges  delvis inn i fjellet. Og ettersom det ligger en flymast fra Avinor ved anlegget, er de pålagt å ligge lavt i terrenget. Dermed må det sprenges dypere. Og det er dyrt.

- Om vi kan bygge en meter høyere og slippe å sprenge så dypt vil det utgjøre en forskjell på flere millioner. Vi slipper både å sprenge og tranportere bort store masser, sier Helø. Vann og avløp vil derfor ha nye forhandlinger med Avinor om hvordan anlegget kan forandres uten å komme i konflikt med flysikkerheten.

- Vi vil ikke starte dette prosjektet før vi kommer ned på en sum som tilsvarer budsjett, sier Helø. Og de har ikke hastverk.

- Folk vil fortsatt ha vann. Vi har ingen frist for når dette skal åpnes, som om vi bygget et hotell.

Budsjettsprekk

Prosjektet er delt inn i tre entepriser: Rørledningen over sundet, vannfordelingsanlegg og ledningsnett opp til høydebassenget og selve høydebassenget. Rørledningen måtte flyttes på grunn av utbygginger i regi av Tromsø Havn.

- Men den regningen har vi sendt til Tromsø Havn, sier Helø.

I siste økonomiplan går det frem at prosjektet allerede i høst stilet mot budsjettsprekk.

"I tillegg til prisstigning er prosjektet blitt en del dyrere enn opprinnelig kostnadsberegnet".