Vi snakker om lokalbanken – banken som har hatt hovedkontor der du bor.

- Det vil bli vanskelig for de små selvstendige bankene med alle de nye reguleringene som kommer, sier Finanstilsynets Erik Lind Iversen, fungerende direktør for bank- og forsikringstilsyn.

De nye retningslinjene, lovene og EU-kravene til rapportering, skiller ikke særlig på om du er en liten bank som styres i fra Harstad eller et multinasjonalt finansforetak med hovedkontor i London.  

I dag har Nord-Norge kun syv banker med hovedkontor i landsdelen. Ett i Tromsø, ett i Harstad, to i Narvik, ett i Lofoten, ett i Gildeskål og ett på Helgeland.

- Må bruke mer tid på rapportering

De har kjøpt opp, fusjonert og gått inn i allianser for å overleve. Noen av dem er resultatmessig av landets beste banker. Likevel frykter flere av dem framtiden.

Administrerende direktør Elling Berntsen i Narvik leder landsdelens siste fusjonerte bank. Fusjonen skjedde i 2007 mellom Narvik Sparebank og Ankenes Sparebank til Sparebanken Narvik. Han ser at framtiden blir utfordrende – men frykter ikke for selvstendigheten for sin egen bank.

- Vi frykter ikke det for vår egen bank. Men at det blir mer krevende er det ingen tvil om. Vi må bruke mye mer tid på rapportering enn vi gjorde før, sier han.

- Må vi slå oss sammen?

Gildeskål Sparebank. En liten bank i Nordland, som ble opprettet i 1883 – som fortsatt er selvstendig, men som i 2012 valgte å tiltre Eika-grupperingen for å se noen framtid. Eika-grupperingen består av 75 små selvstendige sparebanker over hele landet. De samarbeider om alt fra IT-løsninger til produkter.

- Denne alliansen har berget vår selvstendighet, men spørsmålet er hva som vil skje framover i tid – vil vi fortsatt klare oss alene eller må vi for eksempel slå oss fysisk sammen med en annen bank i alliansen, sier banksjef Kari Bente Jørgensen i Gildeskål sparebank.

Jørgensen ser farene – selv om hun vet at banken hun driver opprettholder en vekst ute i distriktet – både for folk som bor der og for næringslivet i regionen. De hegner om banken sin – og banken hegner om dem.

- De nye kapitalkravene har vært tøffe for oss. Men vi har klart å innfri, sier Jørgensen, men hva vil komme videre, spør hun.

- Finansieringsforetaksloven skal behandles av stortinget nå i høst, og så kommer det stadig nye EU-krav, svarer Erik Lind Iversen i Finanstilsynet.

- Blir vanskelig - tross bankallianser

Da Lind Iversen begynte å jobbe med norske banker i 1971 hadde vi 481 ulike banker i Norge. I dag har vi rett i overkant av 100. Finnmark fylke hadde syv-åtte banker – i dag har Finnmark ingen lokalbanker.

Lind Iversen ser at flere av de små går utfordrende tider i møte.

- De ligger godt an i forhold til kapitaldekningen. Men jeg tror det kan bli vanskelig for noen – selv om de er inne i allianser og grupperinger. Vanskelig på grunn av reguleringene og mengden av rapporteringer som kan komme til å kreves. EU-krav som ikke vi kan gjøre noe med, sier han.

(Teksten fortsetter under grafikken)

 

Sparebanken Nord-Norge er den aller største i nord, med sine avdelingskontor over hele landsdelen. Men det er i området Sør-Troms og Nordre Nordland at den selvstendige bankhyppigheten er tett, med bankene Sparebanken Narvik, Ofoten Sparebank, Harstad Sparebank, og Lofoten Sparebank som perler på en snor. Lengre sør i Nordland ligger minstemannen Gildeskål sparebank, med storebror og børsnoterte Helgeland Sparebank i Rana som nærmeste nabo.

 

- Må samarbeide

Sparebanken Nord-Norge er med i Sparebank 1-gruppen. Helgeland Sparebank står utenfor en gruppe. Mens Narvik, Harstad, Ofoten, Lofoten, Gildeskål er medeiere av Eika-gruppen.

Det bankene vet i dag er at blant annet den nye Finansieringsforetaksloven kommer til å spisse den regulatoriske styringen og kontrollen.

- Vi har bunnsolid økonomi, men kan ha en større utfordring på å rekruttere den riktige og viktige kompetansen. Det er mulig vi kan se om vi må samarbeide på ett eller annet vis – vi i Narvik, Ofoten, Harstad, Lofoten og Gildeskål - for å løse oppgavene, sier Berntsen i Narvik.

- Samarbeide eller fusjonere?

- Fusjon er ikke noe vi har på agendaen. Vi har et utmerket samarbeid med de andre bankene i regionen, både gjennom felles eierskap i Eika-grupperinger og ellers.

Lokale beslutninger

Han minner om at Finanstilsynet er inne i en fase hvor de vurderer hvordan et samarbeid kan løses for å tilfredsstille kravene.

- De lokale bankenes viktigste fortrinn er at vi er lokale beslutningstakere som ivaretar lokalsamfunnets interesser – og vi er eid av kundene våre. Så er det viktig at vi opprettholder kompetanse og kraft, sier Elling Berntsen i Sparebanken Narvik.

Lind Iversen holdt tidligere i høst et foredrag om den nye lovendringen bankene vil møte. Han sa da at Finansforetaksloven alene neppe har store konsekvenser for sparebankene. Men at summen av alle nye reguleringer gir omfattende og komplekst regelverk.

  • Problematisk for mindre sparebanker å få oversikt og etterleve. 
  • Antall sparebanker har gått ned fra 600 i 1960 til 106 ved utgangen av fjoråret.

- «Regelverksjungelen» og kompetansekrav vil  bidra til ytterligere sammenslutninger av sparebanker, oppsummerte Lind Iversen i Finanstilsynet.