Havila Kystruten søker om notering på Oslo Børs. Dersom alt går etter planen, vil selskapets aksjer noteres innen utgangen av juli.

Havila Kystruten starter tirsdag privat plassering av om lag 500 millioner kroner i ny egenkapital til selskapet.

Fem investorer har allerede forpliktet seg til å kjøpe aksjer for 232,5 millioner norske kroner, forutsatt at selskapet lykkes med kapitalutvidelsen og å innhente et tilsvarende beløp fra andre investorer.

Pengene skal sikre selskapet tilstrekkelig likviditet til å sette i drift de fire kystruteskipene etter hvert som de leveres fra verftet Tersan i Tyrkia, opplyser selskapet i en pressemelding.

Havila Holding AS undertegnet i 2018 en ti år lang kontrakt om å drifte fire av de elleve rutene mellom Bergen og Kirkenes fra 2021, men har måttet utsette oppstarten.