Bodø havn betalte 1,2 millioner og håpet saken var ute av verden. Hurtigruten vil ha tre ganger så mye

Av og

Bodø havn har vedtatt å overføre 1,2 millioner til Hurtigruten etter dom i tingretten.

DEL

BODØ (Avisa Nordland): Kort fortalt er dette betaling for de ekstra sikkerhetstiltak som ble innført etter terroraksjonene i USA 11.september 2001, skriver styrelederen i Bodø Havn KF i pressemeldingen, skriver an.no.

– Det er viktig for oss at dette nå er oppgjort siden det ikke er en del av ankesaken i lagmannsretten, sier Kristiansen i en pressemedling.

Tre milllioner

Stein Lillebo, prosjektleder i Hurtigruten, er forundret over pressemeldingen.

- Vi leser med en viss undring pressemeldingen fra Bodø havn om at de nå oppfatter saken om urettmessig innkrevd ISPS (havnesikringsgebyr, vår anm.) er avsluttet.

- Vi har ikke mottatt pengene og er for tiden i diskusjon med havnen der vi har utfordret dem til å betale tilbake all urettmessig innkrevd ISPS, i alt over tre millioner kroner, ikke bare det de er dømt av retten til å betale tilbake, sier Lillebo til an.no.

Lillebo påpeker at Bodø havn har erkjent ulovlig innkreving av dette vederlaget i ti år fra Hurtigruten:

- Vi mener det er forretningsmessig og moralsk riktig å tilbakebetale alt, ikke bare deler av beløpet. Vi håper havnen, som offentlig foretak ser det urimelige i å beholde millionbeløp man bevisst har innkrevd ulovlig fra en enkeltbruker, sier Lillebo.

Ankesaken mellom Hurtigruten og Bodø havn finner sted i lagmannsretten i Tromsø i neste uke.

Artikkeltags