I 2011 ville mange slå selskapet konkurs. Nå får TK nær en halv milliard fordi de lot det leve

Gamle Kraft og kultur solgt for 480 millioner.