(Nordlys)

Nettavisen har den siste tiden skrevet flere saker om utfordringen med bankkort som ID-kort.

Men hva er egentlig problemet?

Et stadig økende problem

Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) gjennomfører hvert år en undersøkelse der de ser på omfanget av ID-tyveri.

Undersøkelsen viser at det er overraskende mange som hvert år opplever at andre forsøker å misbruke deres identitet til å begå straffbare handlinger. I 2016 viste undersøkelsen at det gjaldt hele 4,2 prosent av alle over 8 år - rundt 170.000 nordmenn.

Dette var opp fra henholdsvis 3,2 og 3,9 prosent de to foregående årene.

Ut i fra de sakene vi får inn er det nok kjøp av varer på internett i andres navn som er den kategorien det er mest av. Samtidig er det også en jevn mengde id-tyverier i ”nære” relasjoner hvor bekjente eller enda nærmere relasjoner som ekskjæresten og tilsvarende utfører et id-tyveri av en bekjent person sin id og utnytter dette for å erverve seg penger eller tjenester, sier Ole Anders Ulsrud i Norsis til Side3.

Også Else-Cathrine Lund i Finans Norge bekrefter overfor Side3 at de betrakter ID-misbruk er et alvorlig og økende problem.

Stor variasjon på sakene - fra hundrelapper til millioner

- Hvor store summer snakker vi om?

- Totalt sett er det vanskelig si noe om omfanget av ID-tyveri på nasjonal basis. Jeg kan ta utgangspunktet i saker vi har støttet fornærmede i med råd og veiledning. Her dreier det seg om bruk av offerets identitet til å handle i en nettbutikk for noen hundrelapper og opp til mange mange tusen. Tidligere har vi sett at en kvinne fikk kjøpt en bil i hennes navn, vi har sett at det tas opp en rekke forbrukslån som ender opp i milionklassen, sier Ulsrud.

- Summene det er snakk om varierer veldig, antagelig etter hva slags informasjon svindleren sitter på og hvor stor risiko han eller hun er villig til å ta for å erverve seg økonomisk gevinst eller andre tjenester.

Lund i Finans Norge sier at det store flertallet av saker er av mindre karakter.

- Det er riktig at et vesentlig antall av ID-tyverier/misbruk som berører finansnæringen er knyttet til mindre alvorlige forhold, men det er selvfølgelig også større og svært alvorlige saker hvor finansforetak utnyttes for kriminelle forhold. Finansnæringen opplever ID-misbruk som et alvorlig og økende problem. Næringen arbeider kontinuerlig med å forbedre både systemsikkerhet, rutiner og kundekontroll. Korrekt ID er en nødvendig forutsetning for en velfungerende finansnæring, sier Lund.

Starter der man selv bør ha kontroll

Sikkerhetsekspert Kjell-Ola Kleiven i RIG Norge sier at ID-tyveri ofte starter med at ofrene selv gjør en feil.

- De fleste av disse blir ID-svindlet med startsted som de selv burde ha kontroll på. Dette kan dreie seg om postkassen utenfor eget hus, søppel som burde vært makulert, tap av ID dokumenter eller deling av informasjon i sosiale-medier som havner på avveie, sier Kleiven.

Personnummer fortsatt et problem

Ifølge Norsis er det et betydelig problem at det å kunne et personnummer i seg selv kan være nok til å gjennomføre et ID-tyveri - og lett kunne handle på nett i andres navn.

- I noen tilfeller har vi sett at personer har fått handlet på nett bare ved bruk av offentlig informasjon som ligger tilgjengelig på internett sammen med en e-postadresse som er opprettet i en annen persons navn. Dette er vanskelig å forsikre seg mot. Heldigvis gjør nettbutikker en jobb for å gjøre handelen sikrere og dette er også noe de må fortsette med. Dersom ditt personnummer også er på avveie, stiller saken seg i et annet lys. Man kommer alt for langt med fødselsnummer i Norge. Det er en generell oppfatning hos mange at hvis en person kan et fødselsnummer, er vedkommende denne personen, sier Ulsrud.

- Det er viktig at man har en klar forståelse av hva som er forskjellen mellom identifisering og autentisering . Identifisering er fastslåelse av identitet (brukernavn). Autentisering betyr å verifiserer identiteten (passord) - med andre ord å forsikre seg om at det er rette vedkommende man samhandler med. I dag er det en utfordring at virksomheter benytter de 11 sifrene som begge deler. Dette gjør at du kan få handlet i noen andres navn og sende pakken til en annen adresser enn den som mottar fakturaen.

Mange færre anmelder saker

Tallene fra Norsis' undersøkelse viser at rundt 170.000 nordmenn mener at det er begått kriminalitet med deres identitet. Dette tallet er veldig mye høyere enn de faktiske anmeldte forholdene, og det er heftet med stor usikkerhet.

Politiet har ikke noen god historisk statistikk på dette, men det har blitt bedre med ny straffelov. I Oslo ble det i fjor anmeldt 1162 forhold med «identitetskrenkelse» - hvorav 924 var tilfeller der man utga seg for å være en annen.

På landsbasis regner bankbransjen med at det reelle tallet på situasjoner der noen virkelig har stjålet identiteten til andre, er rundt 6000 tilfeller.

Utrolig viktig å anmelde ID-tyveri

Ifølge Kjell-Ola Kleiven er det utrolig viktig å anmelde hvis man blir utsatt for noe.

- Selv om det ofte kan føles som om politiet henlegger saken nesten før den er mottatt, så gir dette likevel en trygghet om svindlerne fortsetter å misbruke deg og ditt navn. En ID-svindel kan pågå i flere år, og en politianmeldelse gjør det enklere for deg å bevise at det ikke er du selv som går banans med egne eller lånte midler.

Dette må du gjøre hvis du blir rammet

Er man først utsatt for ID-tyveri, er det ifølge Norsis viktig å reagere utrolig raskt:

- Dersom du blir utsatt for id-tyveri er det en rekke ting man bør gjøre. Vi har laget en veileder på nett for hva vi mener du bør gjøre. De viktigste trinnene er som oftest å inngå en frivillig kreditt sperre, snakke med banken slik at kontoer blir sperret eller at de sperrer kort om det er nødvendig. En anmeldelse til politiet må også gjøres. Dette gir dem mulighet til å ta tak i saken, samtidig som du får en anmeldelse som kan benyttes for å bestride de kravene du måtte få fra kreditorer mot deg, sier Ulsrud.