Ikke gå blindt inn i foreldrepermisjon

ENGASJEMENT: Nina Riibe er direktør i Econa. I midten er komunikasjonsansvarlig Gry Ljøterud. Til høyre: Nybakt mamma Trude Nilsen.

ENGASJEMENT: Nina Riibe er direktør i Econa. I midten er komunikasjonsansvarlig Gry Ljøterud. Til høyre: Nybakt mamma Trude Nilsen. Foto:

Av

Debattinnlelegg fra Econa: - Som vordende mor eller far bør en tenke godt over valgene man tar og ikke blindt gå inn i permisjon uten å vite til konsekvensene. Da risikerer man både penger og posisjoner. Ikke alle bedrifter er like «flinke» som Victorias arbeidsgiver.

DEL

MeningerI Nordlys leser vi om Victoria Myrstad i Tromsø som ble forfremmet mens hun var i permisjon. Hun mener alle progressive bedrifter bør gjøre det samme i 2020. Det er Econa enig i, men dessverre ser vi at det er langt fra sannheten.

Victoria (36) gikk ut i sin tredje foreldrepermisjon. Da hun kom tilbake på jobb ventet en helt ny stilling

Vi er enig med Victoria i at det er essensielt at arbeidsgiver tilrettelegger for å hjelpe både kvinner og menn med karriereambisjoner. Men dessverre tror vi at det alene langt fra er nok.


Som vordende mor eller far bør en tenke godt over valgene man tar og ikke blindt gå inn i permisjon uten å vite til konsekvensene. Da risikerer man både penger og posisjoner. Ikke alle bedrifter er like «flinke» som Victorias arbeidsgiver.


En fersk undersøkelse CORE (Senter for likestillingsforskning) gjorde i samarbeid med Econa, viser at kvinner har akkurat de samme jobbambisjoner som menn. Så forklaringen om at kvinner ikke vil, holder ikke.


Vår oppfordring er å bli bevisst valgene man tar, det kan være utslagsgivende for resten av karrieren. Econa har gjennom CORE og flere andre undersøkelser fått mye kunnskap om hva som ligger til grunn for de store forskjellene mellom menn og kvinner i norsk arbeidsliv. Vi tror at bedre kunnskap gir bedre beslutninger. Vi er ikke opptatt av at noen valg er mer riktig enn andres, men man må vite om muligheter og konsekvenser slik at de valgene man tar blir bevisste valg.

Nye tall: Kvinner taper millioner på foreldrepermisjon. Slik tok Trude grep for å hindre milliontap

Ingen er tjent med å gå blindt inn i en permisjon. Econa har utarbeidet ti tiltak for å stoppe ulikhetene som oppstår ved uttak av permisjon og mellom menn og kvinner. Ett av tiltakene er å holde en viss kontakt med arbeidsgiver under permisjon for å unngå å falle for langt bakpå. Man kan eksempelvis be om å få referater fra møter, og lese når man ønsker. Man kan følge med på intranett og mailkorrespondanser. Eller for de som ønsker det, vurdere gradert permisjon. Poenget er å ikke miste kontakt med arbeidsplassen i permisjonstiden.


Den største utfordringen vi ser er ikke at kvinner ikke får jobb, men at de slutter i jobben eller stagnerer i karrieren under og etter permisjon. De stagnerer både når det gjelder lederansvar, stillingstittel og lønn. Menns karriere skyter imidlertid fart i samme periode. Fordi kvinnene aldri får tettet dette gapet, vil en mann på 62 år ha tjent i snitt ti millioner mer enn en kvinne på samme alder.


For å utjevne ulikhetene må vi sørge for at kvinner slipper å velge mellom å få barn og å satse på karrieren. Vi må sørge for at menn får like muligheter til å ta ut permisjon som kvinner. Det er derfor viktig at arbeidsgivere slutter å ha karrierevennlige forventninger til menn og familievennlige forventninger til kvinner. Dette skaper unødige ulikheter.


Ingen valg er mer riktig enn andre, men viktigst er det å være seg bevisst. Vi råder alle vordende mødre og fedre til å stille disse spørsmålene:


Dekker din arbeidsgiver mellomlegget mellom full lønn og 6G i foreldrepermisjon?Er din arbeidsgiver positiv til gradert permisjon?Er det mulig og ønskelig at du du holder en viss kontakt, for å lettere catche opp når du er tilbake igjen?


Sweco skiller seg ut som et godt eksempel. Jeg håper at historien til Victoria kan være en inspirasjon for arbeidsgivere til å gjøre det samme. Vi trenger at flere arbeidsgivere følger deres eksempel.

Artikkeltags