Tromsø kommune og Ishavskraft har inngått en ny avtale om leveranse av strøm, ifølge en pressemelding. Avtalen innebærer at Ishavskraft skal levere strøm til kommunens cirka 700 anlegg frem til desember 2018 med muligheter for årlig forlengelse frem til desember 2020. Tromsø kommune bruker cirka 85 millioner kWh årlig - tilsvarende forbruket til 4.900 husholdninger.

«Vi er fornøyde med at Ishavskraft ga det beste tilbudet i denne anbudskonkurransen. Det betyr at vi fortsetter å handle fornybar energi og jobber videre med å redusere energiforbruket i Tromsø kommune sammen med vår lokale kraftleverandør og samarbeidspartner.", heter det i en uttalelse fra kommunene.

Det var flere leverandører som kom med tilbud, men Ishavskraft kom best ut på alle de tre kriteriene om ble vurdert i anbudet – pris, kvalitet og miljø - ifølge meldingen.